Resultataflønning i højeste potens

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

BtB-bureauet Blue Business har sat sig i spidsen for netværk, der skal hjælpe iværksættere med salg og markedsføring. Tidligere DMB&B direktør, Peter Brunkel er også med.

Relevans fik for nylig sat fornyet gang i debatten om performance-aftaler. Nu går BtB-bureauet Blue Business sammen med konceptudviklingsbureauet Eye for Image i spidsen for et initiativ, der kan karakteriseres som resultataflønning i højeste potens.

Målgruppener iværksættere, som tilbydes hjælp med at markedsføre og sælge deres produkter. på en win-win basis, hvor iværksætteren betaler et mindre startbeløb og siden afregner i takt med, at salgsresultaterne begynder at vise sig.

Netværket skal fungere under navnet Blue Eye

“Blue Eye er ikke et filantropisk foretagende, men en forretning som skal give gevinst til begge parter. Præcis som når en investor skyder venturekapital i en iværksættersættervirksomhed. I Blue Eye stiller vi blot vores ekspertise inden for markedsføring til rådighed. Vi tilbyder at skræddersy en kommunikationsplatform, som indeholder alle de elementer, der skal til for at sikre en professionel markedsføring af iværksætterens forretningsidé og produkt. Det er en tidsmæssig investering fra vores side med en forventning om et økonomisk afkast, når salget kommer i gang. Derfor udvælger vi også nøje de iværksætterprojekter, vi investerer i, og vores forventning er at gennemføre 4-6 projekter om året”, siger Peter Brunkel fra Blue Eye.

Blue Eye stiller en række krav for, at man kan komme i betragtning til netværkets ydelser:

  • Iværksætteren skal have en godkendt forretningsplan
  • En teknologi eller service som er klar til at blive markedsført
  • Det fornødne økonomiske fundament
  • En professionel bestyrelse, som støtter BLUEeye konceptet