Retssag på vej i Par No. 1 konkurs

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Par No. 1 solgte i foråret få måneder før konkursen en afdeling til Expedit, og det risikerer nu at ende i en retssag.

Et af de initiativer, som i foråret skulle være med til at redde Par No. 1 ud af en meget vanskelig økonomisk situation, risikerer nu at ende i en retssag.

Det drejer sig om salget af bureauets afdeling for design og indretning af butikker. Salget skete i slutningen af april blot to måneder for konkursen, og køber var det børsnoterede selskab Expedit

Opkøbet af Par No. 1’s butiksindretningsaktiviteter betyder en yderligere styrkelse af Expedits forretningskoncept og omsætning, specielt med henblik på udvikling af det nye forretningsområde Fashion & Lifestyle.

Selskabet konstaterer desuden i forbindelse med resultatet for 1. halvår, at købet har givet øget omsætning – men omkostninger til integration har kostet på bundlinjen.

Bureaubiz har dog hørt rygter om, at Expedit reelt var skuffet over indholdet af det, de havde købt, og at de derfor ikke ville betale den fulde pris.

At der eksisterer en eller anden form for problemer mellem parterne bekræftes af kurators redegørelse.

Heri står, at “det har ikke været muligt at opnå enighed om refusionsopgørelsen med Expedit A/S, og det er derfor kurators forventning, at konkursboets krav må afklares i forbindelse med en retssag.”

Kurator, advokat Karsten Cronwald, ønsker ikke at gå i detaljer med sagen, men konstaterer, at der er lavet en aftale og at der er uenighed om, hvorvidt hele købesummen er betalt.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar fra Expedits adm. dir., Steen Bødtker.

Det fremgår desuden, at Expedit sammen med et andet selskab, Isay A/S har gjort krav på dele af et lager i Løgstrup. Dette mellemværende er dog klaret.

Som Bureaubiz fortalte i torsdags, så viser kurators redegørelse, at Par No. 1 var i en stort set håbløs økonomisk situation med et underskud for 2010 på omkring 16 mio. kr. Den foreløbige opgørelse af aktiver og passiver i boet viser en underbalance på over 40 mio. kr.