Robert/Boisen og Mensch gik begge tilbage i 2014

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Bruttoavancen faldt med over 20 pct. hos begge bureauer og specielt Robert/Boisen måtte notere et stort fald på bundlinjen.

Robert/Boisen & Likeminded samt Mensch hører begge til de markante bureaubrands på markedet. Det er bare ikke lig med økonomisk succes. Begge bureauer oplevede i 2014 faldende bruttoavance og bundlinje.

For Robert/Boisen var det ellers et år, hvor de i høj grad satte en kreativ dagsorden i branchen. Det skete f.eks. med Do It for Denmark for Spies, som her i foråret er blevet flittigt belønnet.

Men desværre kunne bureauet altså ikke matche de kreative resultater rent økonomisk. Året endte med, at man tabte 4 mio. kr. i bruttoavance ,og overskuddet blev stort set elimineret.

Det er ikke godt nok, lyder det tørt fra adm. dir. Kim Boisen. Resultatet på bundlinjen tilskriver han først og fremmest, at man tabte en stor kunde.

“Vi mistede Suzuki i andet halvår, men fastholdt bemandingen for at investere i at skaffe ny forretning, og det koster på både top- og bundlinie. Heldigvis sluttede vi året med at vinde en lang række Coop-opgaver lige omkring årsskiftet, og vi er netop ved at lukke et andet spændende projekt, så i 2015 forventer vi en væsentlig fremgang,” siger Kim Boisen og fortsætter:

“Tabet af Suzuki var svært for os, ikke kun økonomisk, men også følelsesmæssigt. Det var vores founding client, vi havde samarbejdet med dem i 19 år og været med til at udvikle mærket helt fra bunden af.”

Mensch karakteriserer i årsberetningen resultatet som tåleligt “set i lyset af et reduceret aktivitetsniveau i markedet kombineret med bureauets reviderede markeds-strategi, som ved årets afslutning er fuldt implementeret.”

Mensch har klaret nedgangen i bruttoavance ved i vidt omfang at have skåret i personaleomkostningerne. Det fremgår dog ikke, om der er skåret ned på medarbejdertallet eller om, der er skåret i de normalt høje lønninger. Mensch havde i 2013 en gennemsnitlig personalekomkostning på 1,08 mio. kr.

Nøgletal for Robert/Boisen & Likeminded (incl. Gobsmack)

  • Bruttoavance 16,069 mio. kr. -20,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,071 mio. kr. -10,1 pct.
  • Lønandel 75,5 (57,3)
  • Resultat af primær drift +0,119 mio. kr. -97,1 pct.

Nøgletal for Mensch

  • Bruttoavance 16,1 mio. kr. -26,8 pct.
  • Lønandel 66,5 (68,7)
  • Resultat af primær drift +0,756 mio. kr. -28,6 pct.