ROMI er et fremmedord i marketingafdelingerne

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Brancheklip: Læs om, at effektmåling er den største udfordring, at Mensch hjælper konsulentfirma med at slippe af med den varme luft og at håndboldlandsholdet nu endelig får en hovedsponsor.

Måling af markedsføringseffekten er den største udfordring for marketing. Det mener to tredjedele af de marketingansvarlige. Men ingen af dem har det som et af sine tre vigtigste mål at måle effekten.

Det viser CMO Index 2011 (Chief Marketing Officer Index) fra Loyalty Group, med knap 1.100 marketingansvarlige som respondenter.

De marketingansvarlige mener nemlig for en stor dels vedkommende, at det ikke kan lade sig gøre at måle den økonomiske effekt, også kaldet ROMI – Return on Marketing Investment.

Det er der en naturlig årsag til. Ifølge et journalistisk afgangsprojekt i december, hvor emnet var ROMI, viste det sig nemlig, at marketingledere faktisk ikke er helt klar over, hvad ROMI egentlig er og hvordan ROMI måles.

Og selvom definitionen og ud­regningen af ROMI er meget simpel – afkastet fra investeringen fratrækkes investeringsudgiften og divideres med investe­ringsudgiften – er der ikke noget at sige til, at marketingledere har det svært med ROMI, for selv blandt fagfolk er der uenighed om, hvordan det måles.

Afgangsprojektet viste, at uenigheden blandt andet går på om det er omsætningen eller indtjeningen, der skal bruges i ROI beregningen.

Et andet spørgsmål er om det kun er det for­øgede salg fra marketingind­satsen, der skal måles, altså at man trækker det salg fra, der ville have forekommet uden marke­tingindsatsen, det såkaldte basissalg.

Udover uenigheden blandt fagfolk, er den praktiske udførelse af ROMI beregningen ikke let tilgængelig. Hvordan finder ved man f.eks. hvad basissalget ville have været? Er data tilgængelige i den form man skal bruge dem og er man er god nok til at estimere afkastet og udgiften?

Risikoen er derfor, at man blot måler på de data man har, eller er nemme at skaffe og derfor måler marketingledere ofte det, der er relativt nemt at gå til, såsom afsætning, omsæt­ning, kendskabsgrad, trafik, klik og kundetilfredshed.

Professor på Institut for Afsætning på CBS, Thomas Ritter, betegner resultatet fra CMO Index 2011 som rent selvmord:

“Man erkender problemet, men man gør ikke noget ved det. Det svarer til at være syg og ikke gå til lægen”

Pudsigt nok tyder det ikke på, at topledelsen rundt omkring i virksomhederne kræver dokumentation for de penge marketing bruger. I hvert fald forventer 46 procent af de marketingansvarlige, at marketingbudgetterne stiger næste år, mens kun 18 procent regner med, at de falder (Pressemeddelelse, Børsen, p. 44 samt afgangsprojekt fra DMJX 2010).

Konsulentfirma har fået hjælp af Mensch til at komme af med den varme luft

Konsulentfirmaet Implement Consulting Group vil gerne af med de mange myter, der er om konsulentbranchen. Blandt andet, at de blot sælger varm luft.

Derfor hyrede de Mensch til at skabe en kampagne, som konsulentbureauet selv synes er meget utraditionel for konsulentbranchen.

“Som faglige konsulenter ville vi gerne lave en folder, der fortæller lidt om, hvad vi laver – eksempelvis er mestre i supply chain. Men reklamebureauet sagde: Nej, for Guds skyld”, siger Niels Ahrengot, der er managing partner i konsulentfirmaet.

I stedet kørte de en kampagne med slagsætningerne: “Tanke uden handling”. “Det største ressourcespild, verden endnu har set”. “Det store tabu”. “At opdrage en kat”.

“Kigger man på vores markedsføring, så har vi forsøgt at gøre flere ting: Ved at sige noget offentligt, så forpligter du også internt. Råber du noget ud i en avis, så forventer kunderne, at det er den vare du leverer”, siger Stig Albertsen, der også er partner i konsulentfirmaet (Berlingske Nyhedsmagasin, p. 28-34)

Endelig en hovedsponsor til håndboldlandsholdet 

På mandag vil Dansk Håndboldforbund offentliggøre det største hovedsponsorat nogensinde i dansk håndbold, erfarer Jyllands-Posten.

Herrelandsholdet har i fem måneder spillet uden en hovedsponsor og har bedt sponsorfirmaet SponsorPeople om hjælp til at finde en sponsor.

Ifølge Jyllands-Postens oplysninger, er det dog Dansk Håndbold Forbund (DHF) selv med hjælp fra Ulrik Wilbek, der har fundet sponsoren og dermed slipper DHF med at skulle betale SponsorPeople 15 procent af sponsoratets pris (Jyllands-Posten, p. 33).