Rud P: Større integration af PR og Public Affairs giver vækst

Finn Graversen,
journalist

Danmarks største PR-bureau har haft succes med at bringe sig selv mere i spil sammen med datterbureauet King Street PR.

Rud Pedersen er et PR-bureau med primært fokus på Public Affairs, og det har været en god forretning. Bureauet er vokset støt gennem en årrække.

Den mere klassiske PR har man overladt til datterbureauet King Street PR, og det har også været en god forretning med støt vækst.

Begge bureauer voksede også i 2021, men nu fremhæver de et øget samarbejde som en del af succesen.

”Selvom covid-19 satte sit præg på dele af året, leverede Rud Pedersen-gruppen i 2021 et meget tilfredsstillende dansk resultat. Væksten skyldes bl.a. et tættere samarbejde mellem Rud Pedersen og King Street, hvor vi løser stadig flere, specialiserede opgaver i spændingsfeltet mellem kommunikation og public affairs,” fortæller Martin Løntoft, som er bestyrelsesformand for Rud Pedersens danske selskaber.

De to bureauer er flyttet sammen i 2021, og den fysiske nærhed har selvfølgelig været en fordel for samarbejdet. Men er dog ikke årsagen.

“Der er en øget efterspørgsel på integrerede ydelser, som dem vi leverer. Vi har vækst i kunder, der har behov for specialiserede ydelser på både kommunikation og PA – og som samtidig kan arbejde fuldt integreret,” siger King Streets direktør, Morten Lintrup og fortsætter:

“Perspektiverne for samarbejdet er nu endnu større end nogensinde. Det skyldes dels, at vi i King Street nu har fået en størrelse og ekspertise, så vi kan løfte langt mere komplekse opgaver, og at vi er blevet rigtig gode til at arbejde sammen med Rud P.”

Når det gælder fremtiden i Rud P. så er forventningerne positive – dog med et lille men.

“Når vi kigger ind i 2022, kan krigen i Ukraine og dens indvirkning på såvel den danske som den globale økonomi dog fået betydning for Rud Pedersens vækstmuligheder, men grundlæggende står Rud Pedersen stærkt rustet såvel finansielt som kompetencemæssigt til at håndtere de udfordringer, som måtte opstå som følge af krigen i Ukraine,” siger Jonas Juul Bisserup Bechfeldt, der er managing partner i Rud P.

En af de ting, som man har forventninger til, er et nyt selskab, man har været med til at starte – Nordic Institute of Health Economics (NIHE), som 1. januar 2022 åbnede i Århus. NIHE tilbyder økonomiske analyser, forskning og evalueringer på sundhedsområdet og bidrager til en endnu mere specialiseret rådgivning af Rud Pedersens sundhedskunder.

NIHE er startet sammen med professor i sundhedsøkonomi, Lars Holger Ehlers, der også vil lede selskabet.

”Sundhedssektoren udvikles og prioriteres hele tiden af beslutninger, hvor adgang til solid dokumentation af omkostning og effekt er afgørende for både virksomheder, myndigheder og samfundet som helhed. Med etableringen af Nordic Health Economics udvider Rud Pedersen vores rådgivningstilbud af sundhedskunderne til det økonomiske område og fortsætter mod mere specialiseret rådgivning,” sagde Martin Løntoft i forbindelse med præsentationen af selskabet.

Nøgletal for Rud Pedersen

  • Bruttoavance 58,938 mio. kr. +5,4 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,112 mio. kr. -4,5 pct.
  • Lønandel 69,4 (66,7)
  • Resultat før skat 6,92 mio. kr. -13,3 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for King Street PR

  • Bruttoavance 11,461 mio. kr. +37,7 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,042 mio. kr. +25,2 pct.
  • Lønandel 66,6 (69,5)
  • Resultat før skat +1,623 mio. kr. +79,5 pct.

Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Bureaunyt på Bureaubiz fra 6. januar 2022:

Rud Pedersen starter sundhedsøkonomisk analysevirksomhed
Kommunikations- og PA-bureauet Rud Pedersen udvider forretningen med en ny analysevirksomhed udelukkende fokuseret på sundhedsøkonomi. Nordic Health Economics, som den selvstændige virksomhed hedder, kommer til at have hjemme i Aarhus og vil blive ledet af Lars Holger Ehlers, der hidtil har været professor ved Klinisk Institut på Aalborg Universitet og har haft sundhedsøkonomi som forskningsfelt. Ydelserne kommer til at være sundhedsøkonomiske analyser, forskning og evalueringer, og  ifølge Lars Holger Ehlers holdes forskningen og det strategiske arbejde i Rud Pedersen separat. 

Ifølge Martin Løntoft, der er bestyrelsesformand i Rud Pedersen, er markedet for sundhedsøkonomiske analyser i vækst, og man forventer, at efterspørgslen kommer til at fortsætte de kommende år. 

“Sundhedssektoren udvikles og prioriteres hele tiden af beslutninger, hvor adgang til solid dokumentation af omkostning og effekt er afgørende for både virksomheder, myndigheder og samfundet som helhed. Med etableringen af Nordic Health Economics udvider Rud Pedersen vores rådgivningstilbud af sundhedskunderne til det økonomiske område og fortsætter mod mere specialiseret rådgivning,” siger Martin Løntoft i en pressemeddelelse.