Så er det bekræftet: Gyselige udbud er en dårlig forretning

Peter Engholm
25@mail.dk

Tilbudsgiveres samlede udgifter på at byde på en opgave kan være dobbelt så store som opgavens værdi. Det viser en undersøgelse fra DI, der vil have prækvalifikation i flere offentlige udbud.

En åben invitation lyder i sagens natur imødekommende, men kan i en række tilfælde udtrykke manglende forståelse for de inviteredes tid og penge..

Som Bureaubiz har omtalt løbende i de seneste år, bruger bureauerne mange ressourcer på offentlige udbud – og ganske ofte uforholdsmæssigt og unødvendigt mange ressourcer.

Det sætter DI Videnrådgiverne nu tal på i en endnu ikke offentliggjort undersøgelse, som Børsen omtaler.

DI har ifølge avisen fundet en række eksempler på, at tilbudsgivere til sammen bruger over dobbelt så mange penge på at byde som den offentlige opgave er værd – altså en regulær underskudsforretning ikke bare for tilbudsgiverne, men også for samfundet.

DI-undersøgelsen nævner bl.a. en kommunikations-kampagne for en offentlig myndighed – en sag til max. 980.000 kr. inkl. materiale, annoncering m.v. I alt bød 26 bureauer på opgaven, og ifølge DI Videnrådgiverne brugte bureauerne til sammen 1,8 mio. kr. på at levere tilbud – dertil kom så myndighedens tidsforbrug med at vurdere de mange tilbud.

Løsningen er i vid udstrækning et begrænset udbud – og dermed en prækvalifikation, hvor alle tilbudsgivere i første omgang blot leverer et sæt nøgleinformationer, hvorefter udbyderen vælger eksempelvis en håndfuld virksomheder til at gå i dybden med deres tilbud.

Bureaubiz beskrev i foråret et udbud fra Sundhedsstyrelsen, som bl.a. DI Videnrådgiverne og DRRB kritiserede for sit potentielt store ressourceforbrug. Styrelsen afviste forslaget om begrænset udbud, men nu blæser der milde vinde for tanken om en ressource-orienteret tilgang til udbud; Jan Trøjborg, formand for Kommunernes Landsforening, glæder sig over, at der kommer fokus på omkostningerne ved at sende udgaver i udbud, og samme holdning har Tom Wienke, formand for Foreningen af Offentlige Indkøbere.

Hos DRRB glæder direktør Bjørn Karsholt sig over udviklingen:

“Bureauerne er ofte nok blevet spændt for en udbudsvogn, hvor der ikke er blevet taget nogen form for hensyn til deres arbejdsbyrde. Derfor er det glædeligt, at myndighederne er ved at få øjnene op for netop ressourceforbruget – ikke kun på egen side, men også hos de virksomheder, som de inviterer med,” siger Bjørn Karsholt.