”Så kan I godt tænke i produkt placering”

Klumme: Danske produkter kan nu i langt større omfang markedsføres via film- og tv-produktioner. Bureauer og producenter kan allerede udtænke cases med produkt placering.

Med det nye medieforlig for 2011-2014 vil danske virksomheder blive stillet langt bedre i konkurrencen med udenlandske virksomheder, idet det er blevet besluttet at give adgang til produkt placering i tv-udsendelser på TV2 og i tv-lignende on-demand tjenester i overensstemmelse med reglerne i AVMS-direktivet.

Produktplacering bliver i dag praktiseret i flere lande og er generelt et marked i vækst.

Det ses ofte benyttet i udenlandske spillefilm og i tv-programmer som en anerkendt reklamemulighed, og vi finder det rimeligt, at danske virksomheder kan markedsføre og sælge deres produkter på lige vilkår med virksomheder, der markedsfører og sælger produkter fra/i andre lande, så danske produktioner ikke skævvrides i forhold til udenlandske produktioner.

Kulturministeriet forventer at have det endelige lovforslag klar til at blive fremsat til oktober. Selv om der med medieforliget bliver åbnet for produkt placering, skal der i overensstemmelse med direktivet dog tages visse hensyn, hvilket DRRB finder rimeligt.

Produktplacering tillades ikke i børneprogrammer, ligesom det også findes rimeligt, at der ikke kan ske placering af produkter, som der i forvejen ikke må reklameres for på tv, bl.a. tobak og receptpligtig medicin.

Og nu, hvor vi venter på lovforslaget, vil vi gerne opfodre bureauer og producenter til at udnytte tiden og udtænke konkrete cases, hvor brug af deres produkter kunne indgå naturligt.

Med medieforliget ser vi i DRRB med glæde frem til omfattende international eksponering af danske mærkevarer, når vores mange prisbelønnede danskproducerede film og tv-serier efter visning herhjemme eksporteres til udlandet.

Udover liberalisering af produkt placeringsreglerne er det med medieforliget også besluttet at liberalisere reglerne for omfanget af reklame – endnu et af DRRB’s indsatsområder.

Det vil fortsat være således, at reklamer højst må udgøre 12 minutter pr. time, men derimod vil der fremover ikke være nogen øvre grænse for den samlede daglige sendetid for reklameudsendelser. Begrænsningen på de 12 minutter pr. time er bla. sat for at undgå, at forbrugerne bliver trætte af for mange reklamer.

De 12 minutter pr. time bliver i dag fuldt ud udnyttet i prime time. Ved at afskaffe begrænsningen på den samlede daglige sendetid åbner man således ikke op for flere reklamer i prime time, men blot for muligheden for, at der kan bringes reklamer på andre tidspunkter af døgnet, f.eks. sent om aftenen eller på lidt skæve tidspunkter i forbindelse med sportsbegivenheder eller lignende.

Denne mulighed har DRRB kæmpet for, og vi er derfor tilfredse med ændringen.