Så skete det endelig: Guava bliver fransk

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Netbooster står nu til at overtage aktiemajoriteten i Guava, som leder m fremgang i første halvdel af sit regnskabsår.

Går det som forventet på en ekstraordinær generalforsamling i næste uge, vil franske Netbooster overtage aktiemajoriteten i Guava.

Netbooster har hidtil haft lige omkring 30 pct. af aktierne, men det har af mange med kendskab til selskabet været ventet, at andelen på et tidspunkt ville blive øget.

Guava har kæmpet med en dårlig likviditet og har netop indgået en henstandsaftale med Skjern Bank og Sydbank. Samtidig er selskabet også hvirvlet ind i Capinordic, hvor Netbooster har overtaget kravet på 20 mio. kr.

På den ekstraordinære generalforsamling skal man tage stilling til, at kravet konverteres til aktier og at Netbooster samtidig skyder ekstra aktiekapital ind mod kontant betaling. Derved vil selskabet blive majoritets-aktionær.

“Med denne reelle mulighed for kapitalforhøjelse via Netbooster overtagelse af aktiemajoriteten, vil Guava fremstå væsentligt styrket med en stabil finansiel platform og mulighed for igen at fremstå stærkt i markedet”, siger adm. dir. Nils Carlsson.

Guava har netop offentliggjort sit halvårsresultat, der viser et forbedret resultat på bundlinjen, idet underskuddet er reduceret fra minus 13 til minus 3 mio. kr. Omsætningen er faldet markant fra 124 mio. kr. til 74 mio. og bruttoavancen ligeledes – bl.a. som følge af frasalg af aktiviteter.

Underskuddet tilskrives bl.a. ekstraordinære omkostninger – først og fremmest en fratrædelsesgodtgørelse på 2,4 mio. kr. til fhv. adm. dir. Brian Mertz Pedersen.

“Hele efteråret og vinteren har vi i Guava fokuseret på at gennemføre effektiviseringer, luge ud i omkostninger og afvikle dårlig forretning. Derfor er det naturligvis også ærgerligt, at omkostninger til fratrædelser og generel oprydning, skal betyde, at halvåret går i minus”, siger Nils Carlsson og fortsætter:

“Men nu står Guava så i den fordelagtige position, hvor vi har fjernet alle lig i lasten. Samtidig er vores gæld blevet minimeret og vores to banker i Danmark givet os nye vilkår – alt sammen medvirkende til, at vi stadig holder fast i vores forventning om et positivt resultat for hele året”.

Det kræver et indløsningstilbud til de øvrige aktionærer, når man krydser en tredjedel af aktierne, men da det endnu ikke er sket formelt, er der ikke offentliggjort noget om dette.