Sådan kan regeringen tage livet af tilbudsavisen

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Lægger man en ’Ja tak’ ordning sammen med en afgift, vil det få en meget markant effekt på tilbudsavisen som medie. Til gavn for andre dele af bureau- og medieverdenen.

Regeringen kommer nok til at vælge: Vil den have afgiftskroner i kassen fra en ny reklameskat – eller vil den gøre, hvad den har sagt i regeringsgrundlaget – nemlig at indføre en ‘Ja tak’ ordning i stedet for den nuværende ‘Nej tak’ ordning.

Adm. dir. Martin O. Rasmussen fra Mindshare er i hvert fald ikke i tvivl: Gør man begge dele, vil det få en meget markant effekt på tilbudsavisen som medie.

“Alle annoncører kigger meget kritisk på effekten af deres investering, og forestiller man sig en kombination af en reklameskat plus en ‘Ja tak’ ordning, så vil det påvirke ROI så voldsomt, at tilbudsavisen vil ryge af planen hos de mange,” siger Martin O. Rasmussen.

Mindshare har selv for ganske nylig undersøgt danskernes holdning til ‘Ja tak’ ordningen. Hvor 20-25 pct. i dag har et ‘Nej tak’ skilt på, så indikerer analysen, at distributionen vil falde til omkring en tredjedel af alle danskere, hvis man indfører en ‘Ja tak’ ordning.

Der har været andre analyser – som f.eks. fra reklamebureauet Republica – der indikerer et højere tal – men der ikke noget, der tyder på, at man kommer meget over en distribution på 50 pct.

“Under alle omstændigheder vil de 50 pct. ikke blive nået fra dag 1. Der vil komme til at gå en længere periode, før man kommer derop. Og hvis man så samtidig har fordyret mediet med en reklameskat, så vil det ændre annoncørernes regnestykke markant – så markant at jeg vil betragte det som helt sikkert, at mange annoncører vil søge andre kanaler,” siger Martin O. Rasmussen.

Han mener, at et scenarie, hvor distributionen falder til en tredjedel sammen med en reklameskat, er tæt på at kunne tage livet af tilbudsavisen, og derfor kan en sådan kombination ikke undgå at påvirke det provenu, man får ind på afgiften.

Martin O. Rasmussen vurderer, at først og fremmest de lokale ugeaviser og digitale kanaler kan komme til at nyde godt af en sådan udvikling.

“Men også klassiske kanaler som f.eks. tv vil kunne få nogle af investeringerne. Tilbudsavisen er en omsætningsdriver, og hvis den bliver for dyr i forhold til effekten, så vil investeringerne selvfølgelig søge andre steder hen,” siger Martin O. Rasmussen.

En af de ting, der taler for tilbudsavisen er, at mange forbrugere rent faktisk er glade for dem og bruger dem aktivt. Populariteten er steget markant i målinger efter, at de, der er irriteret over dem, har fået mulighed for at fravælge dem.

Adm. dir. Kenneth Pedersen fra Republica, der står for produktionen af Coops tilbudsaviser, ser da også reklameskatten som alene et spørgsmål om at skaffe penge til statskassen.

“En ‘Ja tak’ ordning vil indebære, at kæderne ikke skal trykke flere aviser end, der er interesse for. Det reducerer omkostningerne og miljøbelastningen. Desuden tilgodeser man de forbrugere, der rent faktisk bruger dem,” siger Kenneth Pedersen og fortsætter:

“I stedet belaster man et erhverv, der i forvejen lider under det lave privatforbrug, og tilbudene flytter andre steder hen i stedet for at holde dem der, hvor det er en gennemsigtig vare. Alle ved, hvad en tilbudsavis er, og det tror jeg er en af årsagerne til dens popularitet.”

Også Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening kritiserer reklameskatten – bl.a. for at begrænse annoncørers kommercielle ytringsfrihed.

‘Ja tak’ ordningen fremgår af regeringsgrundlaget. Heri står:

“Regeringen vil undersøge, om der kan etableres en “ja tak til reklamer”-ordning. Det vil betyde, at kun de forbrugere, der aktivt tilkendegiver at ønske reklamer, vil modtage dem. Ordningen er til gavn for både forbrugere, samfundsøkonomien og miljøet.”

Ansvaret for denne del af regeringsgrundlaget ligger hos Erhvervs- og Vækstministeren. Såvidt Bureaubiz har fået oplyst, er der ikke i forbindelse med aftalen om en reklameskat truffet nogen beslutning om at droppe ønsket i regeringsgrundlaget om en ‘Ja tak’ ordning. Det forventes dog, at ordningen vil blive set i sammenhæng med reklameskatten.