Sønderborg Kommune belastede Advice’s regnskab

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Det samme gælder et generationsskifte og arbejdet med en ny strategi, som nævnes som en af årsagerne til, at bureauet i et ellers godt år for branchen havde tilbagegang.

Kommunikationsbureauet Advice er ganske ærlige i beretningen for 2007. Når 2007 kun “blev et mellemår”, så skyldes det ikke markedet generelt, for det har været godt.

Fakta for bureauet er, at man oplevede en mindre fremgang i bruttoavance men et markant fald i primær drift, og denne udvikling skyldes bl.a. interne forhold.

Advice annoncerede i begyndelsen af året et generations-skifte, hvor Jesper Højberg Christensen har optaget tre medejere og desuden er udtrådt af den daglige ledelse. Torben Dan Pedersen, Ralf Lodberg og Espen Meyer Højlund er alle indtrådt som partnere og direktører i bureauet.

Dette generations-skifte sammen med en strategi-proces gennem 2007 har fjernet ledelsesmæssig fokus fra at skabe ny forretning og noteres i beretningen som en af fire årsager til det ringere resultat.

Et andet punkt er, at flere projekter i årets løb blev udskudt og dermed gav tomgang på bureauet. F.eks. nævnes, at Advice i sommeren sidste år vandt et branding-projekt for Sønderborg Kommune til 17 mio. kr., som man bemandede sig til. Men udbuddet kom til at gå om, og selvom bureauet her i 2008 igen vandt konkurrencen, så har det belastet regnskabet.

Herudover nævnes ekstraordinære omkostninger i forbindelse med flytning og udskiftning af eksternt regnskabsbureau samt at man har varetaget projekter med stor medieindrykning, der har givet vækst i omsætning men ikke i honorarer.

Forventningerne til 2008 er stor vækst i omsætning og resultat.

Nøgletal for Advice

  • Bruttoavance 27,742 mio. kr. (+4 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 956.621 kr. (-28 pct.)
  • Lønandel 59 (53)
  • Resultat af prim. drift 3,737 mio. kr. (-51,1 pct.)