Så blev det definitivt: Reklameafgiften er aflivet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Folketinget har I dag definitivt afskaffet den fire år gamle ide om at indføre en reklameafgift.

Da det i 2011 på foranledning af Enhedslisten blev vedtaget at indføre en reklameafgift, der skulle indføre 400 mio. kr. var det ikke første gang et sådant forslag blev forsøgt gennemført.

Reklame nyder ikke den største anseelse og kan være et yndet hadeobjekt.

Men selvom det denne gang har været en sejlivet omgang at få den aflivet igen, så er det nu lykkedes.

Det har godt nok ligget i kortene i noget tid. Først var der vanskeligheder med at finde den rette model, som kunne godkendes i EU – siden tog en mere generel skepsis over, og flertallet smuldrede.

Det er dog først nu, at det er blevet endeligt. Med stemmerne 90 for og 19 imod vedtog Folketinget i dag loven “Om ophævelse af reklameafgiftsloven”.

Blandt de mest energiske i kampen mod afgiften finder man den grafiske arbejdsgiverforening, GraKom.

”Det er dejligt at se flere års arbejde for at fjerne reklameafgiften nå i mål med afstemningen i dag. Det lykkedes, mener jeg, fordi vi har gjort vores hjemmearbejde godt og baseret vores argumentation på fakta” siger adm. dir. Thomas Torp.

Grakom konstaterer desuden, at mængden af reklametryksager er faldet helt uden hjælp fra afgiften. Men GraKom anerkender ikke miljøsynspunktet.

”Danmark er førende i verden, når det gælder produktion og genbrug af reklametryksager med mindst mulig miljøbelastning. Samtidig overså reklameafgiftens fortalere, at andre annonceringsmediers miljøbelastning – f.eks. digitale platforme – er sammenlignelig med tryksagens,” siger Thomas Torp.