Så døde reklameafgiften endeligt

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Regeringen har nu endeligt besluttet at lægge reklameafgiften i graven. 600 job reddet siger Grafisk Arbejdsgiverforening.

Reklameafgifter har været oppe at vinde tidligere – og den er død hver gang. Og nu bliver det også tilfældet med det seneste forsøg på at belægge tilbudsaviser med en afgift – selvom det denne gang nok har været et sejlivet forsøg.

Man skal helt tilbage til finansloven for 2012, hvor man på ønske fra enhedslisten indførte en reklameafgift, der skulle indbringe 400 mio. kr. Realiseringen har dog vist sig vanskelig, og man har også skullet igennem EU, bl.a. fordi den kan risikere at virke konkurrenceforvridende.

De første store sprækker kom i slutningen af 2014, hvor den blev taget op til revision af skatteminister Benny Engelbrecht (S), og nu har han så endeligt besluttet at skrotte den bl.a. til fordel for en øget afgift på cigaretter. Forslaget indgår i den seneste pakke af vækstinitiativer.

“Reklameafgiften er blevet overhalet af virkeligheden. Vi har set et uventet stort fald i reklamemængden, og det betyder, at det oprindelige formål med afgiften faktisk er indfriet,” siger Benny Engelbrecht i en pressemeddelelse.

Han henviser til, at man i forbindelse med reklameafgiften udtrykte et ønske om at få nedbragt mængden af tilbudsaviser af miljømæssige årsager.

I efteråret 2012 regnede regeringen med, at der i 2013 ville blive omdelt 153.000 ton reklamer. Regeringen forventede, at afgiften ville få mængden af reklamer til at falde til 145.000 ton. Men faktisk blev der kun omdelt 128.500 ton reklamer i 2013.

Tilfredshed i den grafiske branche

En af de skarpeste kritikere af afgiften har været den grafiske branche, som den har ramt hårdt. Alene varslingen af afgiften har betydet afskedigelser i branchen, og op mod 600 arbejdspladser – specielt i udkantsområderne – har været på spil. Derfor er de seneste måneders forhandlinger blevet fulgt tæt af Grafisk Arbejdsgiverforening.

”Jeg er meget glad på branchens vegne. Det er utrolig positivt, at regeringen har lyttet til kritikken og nu er klar til at skrotte en afgift, der ikke her nogen dokumenteret miljøeffekt, og som ville have kostet 600 industrijob, hvis den blev ført ud i virkeligheden,” siger den grafiske branches talsmand, Thomas Torp, der er administrerende direktør i Grafisk Arbejdsgiverforening.

Ud over forhøjelsen på cigaretafgiften er finansieringen af afskaffelsen af afgiften er blandt andet fundet ved at lukke et hul i momslovgivningen, der hidtil har gjort det muligt at undgå at betale moms for magasiner trykt uden for EU.

Det er, mener Grafisk Arbejdsgiverforening, en klog måde at finde pengene på.

”Ved at lukke momshullet skaffer regeringen ikke alene penge til at droppe reklameafgiften. Den lukker også et hul, som har gjort, at især norske og schweiziske trykkerier på unfair vis har udkonkurreret de danske med den konsekvens, at millionordrer er gået tabt sammen med op mod 500 danske job,” siger Thomas Torp.