Saatchis tidligere ledelse belastede regnskabet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Ekstraordinære omkostninger fik driften til at gå fra nul til minus.

Saatchi & Saatchi kunne have opnået et 0-resultat, hvis ikke det var for tab på en debitor og aftrædelsesgodtgørelser til den tidligere ledelse. I beretningen opgøres disse poster til ca. 2,5 mio. kr., hvilket er tæt på det, underskuddet på primær drift lyder på for 2007.

Saatchi’s regnskaber har i de seneste år været mindre tydelige – bl.a. med henvisning til Sarbanes-Oxley – men det er der ændret på nu. Regnskabet viser, at bruttoavancen i det efterhånden højt-profilerede bureau faldt med 7 pct., mens resultatet af primær drift trods underskud rent faktisk blev ganske meget forbedret i forhold til 2006.

Adm. dir. Thomas Falck konstaterer da også, at 2007 har medført en forbedring af produktiviteten, idet bruttoavance pr. medarbejder er blevet forbedret.

Han siger, at man i de sidste to år har været i gang med at genopfinde bureauet efter, at man oplevede en betydelig nedgang som følge af, at en stor international kunde flyttede meget arbejde væk.

“Vores strategi hedder, at vi vil være et ægte medieneutralt bureau, og vi er på sporet. Vi har fået ansat de rigtige mennesker, og kundetilgangen kommer som resultat af strategien, som skal give resultat i 2008. Vi har nu kapaciteten til at håndtere de eksisterende kunder og tage nye ind, men vi har tænkt os fortsat at investere frem for at optimere på bundlinjen”, siger Thomas Falck og henviser bl.a. til, at bureauet er udpeget som et af otte fyrtårne i kædens EMEA-region. Dermed er Saatchi indgangen til Norden, og den position skal opbygges yderligere.

Nøgletal for Saatchi & Saatchi

  • Bruttoavance 22,737 mio. kr. (-7 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 909.480 kr. (+27 pct.)
  • Lønandel 67 (76)
  • Resultat af prim. drift -2,511 mio. kr. (+46,6 pct.)