Salgs- og marketingfolk faldt i realløn

Pressemeddelelse

Lave lønstigninger og høj inflation gav sidste år salgs- og marketingfolk færre penge til forbrug, viser Business Danmarks nye lønstatistik.

Mens offentligt ansatte sidste år forhandlede sig til rekord høje lønstigninger, mærkede privatansatte salgs- og marketingfolk de negative konsekvenser af finanskrisen.

En beskeden lønfremgang på halvanden procent og en prisinflation på 3,4 procent betød, at reallønnen faldt med 1,9 procentpoint, viser en ny lønstatistik fra Business Danmark.

Foreningens medlemmer er ansat på individuelle kontrakter og er ikke omfattet af overenskomster. En ansat inden for salg og marketing uden lederansvar tjente i 2008 38.800 kr. pr. måned, mens en leder tjente 49.200 kr. plus frynsegoder og fri bil.

Halvdelen af de ansatte i salg og marketing har en bonus- eller provisionsordning. Og mens de fastlønnede fik en lønfremgang på tre procent, måtte de præstationslønnede nøjes med halv procent ekstra sidste år.

Særlig ramt af det svigtende salg er provisionslønnede sælgere, der har skiftet job inden for de seneste år, og for hvem provisionen udgør en stor andel af lønnen. Værdien af bonus- og provisionsaftaler indgået under opturen kan nemlig være kraftigt udhulet, vurderer organisationens landsformand, Jens Neustrup Simonsen.

På trods af meldinger om nulløsninger i nogle af de lokale lønforhandlinger i andre fagforbund, har foreningens medlemmer forventninger til dette års lønforhandlinger. Medlemmerne, der er ansat på individuelle kontrakter, går i gennemsnit efter et lønløft på 2,5 procent.

“Jeg vil på det kraftigste advare virksomhederne mod at bruge grønthøstermodellen ved dette års lønforhandlinger. De ansatte i salg og marketing har allerede holdt for sidste år og kan ikke leve med reallønsfald to år i træk”, siger Jens Neustrup Simonsen og tilføjer:

“En provisionsaftale lavet under højkonjunkturen, er værdiløs i dag. Aftalerne er tilpasset markedssituationen på det tidspunkt de blev indgået. Og når markedsforudsætningerne pludselig eroderer, gør lønnen det samme. Sådanne aftaler er man nødt til at genforhandle eller understøtte med en solid garantiløn”.