Samarbejde om kunderne er et ufravigeligt krav til bureauer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

50 danske bureaudirektører fik smag på fremtiden, da de sammen tog til bureaulederseminar i New York.

Kundernes problemstillinger er det centrum, som skal styre bureauerne på kryds og tværs. Således kan man samle en række indtryk fra det netop overståede bureaulederseminar i New York.

Banalt vil nogen sige om at sætte kunden i centrum. for er og har det ikke et været et almindeligt livsvilkår for erhvervslivet i årevis?

Jo, men når det indbefatter samarbejde med forskellige typer bureauer, så bliver eksekveringen af at sætte kunderne i centrum alt andet end banal. for man kan godt gøre bureauernes hang til budgetoptimering til et skældsord – men det er og bliver en lige så banal drift for en adm. dir., der har ansvaret for, at der er penge til lønninger.

Dem kan han jo ikke betale med fine ord om, at den rigtige løsning for en kunde lå bedst hos et andet bureau.

Adm. dir. Claus Gilbert Clausen, MEC, er dog ikke i tvivl.

“Opskriften er ikke enkel, men det er uomtvisteligt – vi skal evne at sætte kundernes problemstillinger i centrum for, hvordan vi som bureauer samlet set løser opgaverne,” siger Claus Gilbert Clausen.

Når han taler så passioneret om det, skyldes det en oplevelse af et særdeles vellykket bureaulederseminar, hvor han karakteriserer specielt førstedagen som den måske mest spændende nogensinde og en øjenåbner.

“Vi mødte nogle meget veloplagte talere og nogen af de mest spændende bureauer i USA – samt Coca-Cola som jo også i Cannes talte meget markant om, at bureauerne skal samarbejde,” siger Claus Gilbert Clausen og fortsætter:

“Det er en bevægelse, der er på vej i USA. Herhjemme er vi længere på den front, så vi har en fordel, men vi skal lære at sætte barren endnu højere.”

Det er først og fremmest tre ting, der driver udviklingen: teknologi, målgruppeindsigt og kommerciel værdi.

“Vi oplevede f.eks. cases på, at det var sociale medier, der var drivkraften for en annoncør. Men i modsætning til de mere traditionelle kanaler, så er sociale medier svære at placere hos en bureautype i forhold til en anden. Ideerne og kompetencerne kan komme fra mange steder, og derfor er de et godt eksempel på at løsningen kan placeres forskellige steder,” siger Claus Gilbert Clausen og fortsætter:

“De mest spændende cases vi så, byggede på, at det var lykkedes at involvere alle – høj som lav – i løsningen af opgaven. Så det er ikke et spørgsmål om at dele sol og vind, så der er noget til alle. Udfordringen er at involvere alle i et fællesskab om at skabe de bedst mulige løsninger for kunderne.”