Samme analyse. To vidt forskellige konklusioner

Peter Engholm
25@mail.dk

Facebook-analysen fra Dwarf skaber stadig debat. Nu er analysen blevet gransket af Facebook-specialisten Komfo, der når frem til ganske anderledes konklusioner.

“Forretningen Facebook” er ikke alene en undersøgelse af 2.545 danskeres Facebook-forbrug – den er tilsyneladende også en klump ler, der kan formes efter forgodtbefindende.

Webbureauet Dwarf, der gennemførte undersøgelsen sammen med Userneeds, var kritisk i sine konklusioner, der i medierne blev til overskrifter som “Brugerne siger nej til virksomheder på Facebook” og “Facebook koster 11 mia. i tabt arbejdstid”.

Nu får samme analyse Facebook-specialisten Komfo til at konkludere anderledes. Den omfattende analyse fejler intet, men konklusionerne er ensidigt negative, lyder det i pressemeddelelse fra Komfo.

Heri fremhæves flere pointer, som indikerer, at danske virksomheder vitterligt har fået fodfæste på Facebook.

“44 pct. af danskerne mener ifølge undersøgelsen ikke, at virksomheder har noget at gøre på Facebook. Men hele 36 pct. er direkte uenige i dette udsagn, og yderligere 20 pct. har ingen holdning til spørgsmålet. Dermed er det trods alt et stort antal  danskere, der er overvejende positive over for markedsføring på Facebook. Og de skeptiske er ikke nødvendigvis tabt land alene på grund af deres skepsis”, siger Rasmus Møller-Nielsen, adm. direktør i Komfo.

Han understreger, at 16 pct. kan navngive en virksomhed, som de synes gør det godt på Facebook, ca. 20 pct. kan nævne en virksomhed, de er fans af, og omkring 30 pct. er fans af en organisation, kampagne eller forening.

Komfo stiller sig tvivlende over for konklusionen om, at virksomheder er uvelkomne på Facebook, når kunstnere samtidig er meget populære. “Det må antages, at det er mere reglen end undtagelsen, at kommercielle virksomheder har en finger med i spillet på de mest populære kunstneres Facebook-sider”.

Et eksempel er Mick Øgendahl, der har over 180.000 fans på Facebook. Hans aktuelle turné “Propaganda” tjener tre gange hurtigere penge end den hidtidige bestseller, nemlig Anders Matthesens seneste turne. Ifølge FBI, der står bag turneen, skyldes dette bl.a. måden, hvorpå Facebook kommercielt blev tænkt sammen med kampagnens andre oplevelsesplatforme.

Endelig er Komfo uenig med Dwarf, der mener, at pengene er svære at få øje på, når det gælder Facebook.

“Det er uomtvisteligt det potentiale, der ligger i Facebook, og den helt store udfordring er i højere grad formen på sin Facebook strategi. Men jo flere gode eksempler, der bliver at efterfølge, des flere vil også turde tage springet og forhåbentlig blive belønnet for det af deres trofaste kunder og fans,” siger Rasmus Møller-Nielsen.

Hos Dwarf tager adm. direktør Peter Grønne relativt roligt på kritikken fra Komfo.

“Når man lige har fået en hammer, ligner alle problemer søm. At en Facebook-rådgiver som Komfo ser positivt på Facebook, overrasker ikke. Men igen: 44 pct. er helt eller overvejende enige i udsagnet om, at virksomheder intet har at gøre på Facebook.”

Peter Grønne pointerer, at Dwarf ikke har fortolket analysens tal på nogen særlig måde. Målet er udelukkende at skabe en seriøs debat om virksomhedernes brug af Facebook.

“I tilfældet Mick Øgendahl og Anden, så er her tale om personlige brands – og cool brands – og de har væsentligt mere at gøre på Facebook. Og er det Facebook, der har gjort forskellen alene? Det kunne jo også være en effektiv PR- og/eller tv-kampagne. Det kan være at sammenligne, og det kunne være spændende at se casen dokumenteret,” siger Peter Grønne.

I det hele taget er veldokumenterede cases en mangelvare, mener Peter Grønne, når det gælder om at understrege Facebooks potentiale.

“Vi er ikke negative over for Facebook. Det er let at måle og veje resultater på nettet, men når talen falder på Facebook, så hører vi ikke om ROI, men om afledt effekt og samhørighedsfølelse. Det er ikke godt nok, hvis man sidder med et marketingbudget” siger Peter Grønne.

Hent undersøgelsen her.