Scanad og Par No. 1 fusionerer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Par No. 1 overtager 51 pct. af Scanad, som fusioneres med Par No. 1’s afdeling i Århus – med Scanad som det fortsættende navn.

Et nyt dansk reklamebureau med en bruttoavance på over 100 mio. kr. er i støbeskeen. Blandt reklamebureauer var der kun fire andre i den størrelsesklasse i 2008.

Ifølge Bureaubiz’ oplysninger er Par No. 1 og Scanad Reklamebureau blevet enige om at gå sammen, og det er blevet meldt ud internt i dag. Det er dog ikke lykkedes at få kommentarer fra hverken adm. dir. Jørgen Hansen, Par No. 1, eller adm. dir. Robert Rasmussen, Scanad, men ifølge Bureaubiz’ oplysninger sker der følgende:

Par No. 1 køber 51 pct. af Scanad.

Par No. 1 i Århus lægges sammen med Scanad i Århus og flytter ind i Scanad’s lokaler.

Navnet på det nye bureau i Århus bliver Scanad, men ledelsen bliver Jesper Søderberg og Kim Michael fra Par No. 1.

Robert Rasmussen kommer til at lede Scanad’s afdeling på Fyn.

Netop denne afdeling passer formentlig Par No. 1 rigtig godt. Bureauet er bygget op med afdelinger over alt i landet, men har ikke nogen på Fyn.

Det forlyder endvidere, at sammenlægningen i Århus indebærer afskedigelser på begge bureauer.

Par No. 1 havde i 2008 en bruttoavance på 65-70 mio. kr., mens Scanad blev noteret for 31 mio. Det er dog ukendt, hvordan bureauerne er kommet igennem 2009. Specielt Scanad forventes at have haft et svært år.

Lige efter sommerferien sagde Robert Rasmussen med hjertet oppe i halsen, at det så ud til at gå lidt bedre. Men i slutningen af året måtte Scanad dog alligevel fyre nogle medarbejdere.

I slutningen af året overtog Par No. 1 dog Uberkant med 20 medarbejdere og fik samtidig A-pressen ind i ejerkredsen. Så meget taler for, at Par No. 1 med Scanad kommer over 100 millioner kr. i bruttoavance og dermed indskriver sig i Top 5 blandt de danske reklamebureauer.

For Robert Rasmussen har situationen ydermere været, at han i nogle år har været i gang med at optage medejere, men de har alle sagt farvel, så han igen er eneejer af bureauet. Samtidig måtte han også sige farvel til Søren Kyllebæk som bestyrelsesformand, da denne gik sammen med Joachim Rosenstand.

Så sammenlægningen med Par No. 1 kan være løsningen på et generations-skifte, der ikke lykkedes.