Scanad var blevet et hul i jorden

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Pengene fossede ud af kassen helt frem til konkursen. Rygter knytter Robert Rasmussen og Scanad-kunder til Andersen & Blæsbjerg.

I dag d. 7. juni skulle kreditorerne i forhold til Scanad have mødtes for at diskutere en rekonstruktionsplan. Det var en del af kendelsen i 1. runde i Skifteretten.

Der gik dog ikke lang tid, før folkene bag Scanad opgav rekonstruktionen og i stedet indgav konkursbegæring. En del af forklaringen kan man muligvis finde i crkulære-skrivelse 1 vedrørende rekonstruktionen.

Af den fremgår nemlig, at pengene fossede ud af Scanads kasse.

Bureauet kom i 2009 ud med et underskud på 4,6 mio. kr. Der er ikke offentliggjort noget regnskab for 2010, men cirkulære-skrivelsen omtaler et udkast, der viser et underskud på 3,1 mio. kr. Samtidig fortælles det, at de første 4 måneder i 2011 viser et betydeligt underskud.

En foreløbig opgørelse over passiver og aktiver viser en underbalance på godt 15 mio. kr. – 22 mio. kr. i passiver, hvoraf 20 mio. kr. er gæld til kreditorer – og 7 mio. kr. i aktiver, hvoraf inventar udgør 750.000 og igangværende arbejde udgør 3,5 mio. kr.

En sådan opgørelse ser dog anderledes ud, når det er et bureau i drift end, når det er et lukket bureau.

Cirkulæret forklarer, at bureauet anmodede om en rekonstruktion, fordi enkelte kreditorer ellers ville gøre udlæg og derved hindre drift.

Der går i øvrigt kvalificerede rygter om, at resterne af Scanad er på vej ind i det fynske bureau Andersen & Blæsbjerg.

Relationen mellem Scanads adm. dir., Robert Rasmussen og Andersen & Blæsbjerg er kendt – bl.a. har det længe været ventet, at Andersen & Blæsbjerg ville flytte ind i den ejendom, som Robert Rasmussen ejer og som har huset Scanad i Odense.

Flere kunder har over for Bureaubiz givet udtryk for, at de forholdt sig afventende over for at vælge en ny bureaupartner.

Der eksisterer en forventning om, at Robert Rasmussen og nogle af hans folk kan komme med et set-up, hvor de fortsat kan løse opgaver.

Hverken Kurt Mousten eller Robert Rasmussen har dog reageret på Bureaubiz’ henvendelse.

Heller ikke hos kurator er der meget hjælp at hente.

Claus Hedegaard fra Holst, Advokater siger, at man er ved at danne sig et overblik og sikre aktiver.

“Og en del af den proces er at tage stilling til, om vi vil indtræde i de aftaler, der ligger, eller om vi vil lade være,” siger Claus Hedegaard.

Indtræder konkursboet i konkrete kundeaftale, kan de ikke flyttes til et andet bureau uden at indgå en aftaler med kurator.