Se de 48 bureauer, der er Winwin

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Den årlige regnskabsrapport fra Bureaubiz rummer opdelingen af bureauer i Winwin, Socialkontorer, Slavepiskere og Loselose. Her er de bureauer, der lønner højere end branchegennemsnittet, og har en lønandel under branchegennemsnittet.

21 af de 40 bureauer, som i sidste års Bureaurapport fra Bureaubiz stod placeret i Winwin gruppen, holdt fast i de gode tal og forblev i gruppen.

Antallet af bureauer er dog udvidet i rapporten og desuden er der sket nogle bevægelser, således, at gruppen i år består af 48 bureauer.

Grundideen stammer fra en Ole Stig Lommer rapport, som nuværende Havas Cph dir., Steen Holm lavede en gang i 90’erne, hvor han gik på jagt efter, hvad der gør vindere til vindere.

Han nåede frem til at dele bureauerne op i fire grupper på basis af to nøgletal: Gennemsnitslønnen og lønandelen.

Gennemsnitslønnen viser, hvor gode bureauerne er til at rekruttere – jo højere løn, des bedre – mens lønandelen viser, hvor god en forretning, bureauet er jo lavere des bedre.

Winwin har således en gennemsnitsløn over branchens gennemsnit og en lønandel under.

Det skal dog bemærkes, at tallene i rapporten er gennemsnitlige personaleomkostninger – d.v.s. incl. forskellige personaleomkostninger ud over løn. I 2014 krævede det en gennemsnitsløn på over 572.375 kr. at komme i Winwin, mens man skulle have en lønandel på under 68,2.

Modellen er dynamisk – d.v.s. at grænserne for de fire grupper flytter sig fra år til år – og desuden bevæger bureauerne sig. Faktisk kan man opleve usædvanlige bevægelser. F.eks. er der to bureauer, der er gået fra Loselose til Winwin. Det gælder Think digital, der er et nyt bureau i en meget positiv udvikling – bureauets seneste regnskab fortæller faktisk en historie om et tigerspring. Desuden er det Kontrapunkt, der lå meget tæt på centrum.

8 bureauer voksede så meget i gennemsnitsløn, at de flyttede til Winwin, mens 10 bureauer faldt så meget i lønandel, at de også flyttede til Winwin.

Winwin bureauer
(parentesen fortæller, om bureauet har skiftet gruppe i forhold til sidste år. slav fra Slavepiskere, ll fra Loselose og soc fra Socialkontorer)

Reklamebureauer

 • Jangaard, Mark & Ko (ny)
 • Boye & Spellerberg (ny)
 • Copen Hagen Agency
 • &Co
 • Pryhl (slav)
 • Relevans (slav)
 • Advance (soc)
 • Co + (soc)
 • Marketsquare
 • Cross Border Communic. (slav)
 • Uncle Grey
 • Ocean (soc)
 • Thank You (ny)
 • enVision (slav)
 • Networkcommunication
 • Hjaltelin Stahl
 • Reputation (soc)
 • Liquidminds
 • Mensch (soc)
 • Brandhouse
 • Kommunikationsbur. Kbh.
 • Ogilvy Danmark
 • Askvig + Stitz (slav.)

Digitale bureauer

 • Loft 37
 • Cabana (ny)
 • Magnetix
 • Subsero
 • Vertica
 • CPH Cloud (slav)
 • Lifted
 • Oxygen
 • Think digital (ll)

PR-bureauer

 • Help PR
 • Kasters (ll)
 • Radius (slav)
 • Kraft & Partners
 • MSL Group (soc)
 • Lead Agency (soc)
 • PS Communication (ny)
 • Kragelund Kommunikation (soc)

Mediabureauer

 • GroupM (slav)
 • Face Media (ny)
 • Vivaki
 • Havas

Designbureauer

 • Meyer & Bukdahl (soc)
 • Kontrapunkt (ll)

Dialogbureauer

 • DM Partner
 • Klausen + Partners (soc)