Se om dit bureau er et Socialkontor. Eller Winwin

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Eller Slavepisker. Eller Loselose. Se listen over 204 bureauer delt op i de fire grupper baseret på to nøgletal: Gennemsnitsløn og lønandel.

Hvad gør de bedste gode? Det spørgsmål stillede den nuværende direktør for Havas Cph, Steen Holm, tilbage i 90’erne og fik et Ole Stig Lommer Legat til at undersøge det.

Det førte til en meget enkel model, hvor han delte bureauerne op i fire kategorier baseret på blot to nøgletal: Gennemsnitsløn og lønandel – d.v.s. hvor stor en andel af bruttoavancen lønomkostningerne udgør.

Den model har Bureaubiz så anvendt i den årlige Bureaurapport gennem de seneste fem år. 204 bureauer fordelt i et grid med fire grupper: Winwin, Slavepiskere, Socialkontorer og Loselose.

Se herunder, hvordan bureauerne fordeler sig i årets rapport.

Selv om modellen er 15 år gammel, så tvivler Steen Holm ikke på den.

“Det er en enkel model, men selvom den er 15 år gammel, så er den fortsat egnet til at beskrive en type virksomhed, hvor medarbejderne udgør den reelle styrke,” siger Steen Holm. Han ser det største problem i, at man i disse år svækker kravene til, hvad der skal være af oplysninger i et regnskab, og hvis man får upræcise oplysninger kan det svække modellen.

Lønandelen beskriver, hvor god en forretning et bureau er, mens gennemsnitslønnen fortæller, hvor meget medarbejderne får ud af det.

Et bureau er og bliver en forretning, men samtidig fortæller en høj løn, at bureauet har større mulighed for at rekruttere de bedste.

Så Winwin er en lønandel under branchegennemsnittet (68,2 i 2012 mod 66,4 i 2011) og en gennemsnitsløn over branchegennemsnittet (569.960 kr. i 2012, +1,7 pct.).

Socialkontorer lønner bedre end gennemsnittet men har til gengæld en lønandel over gennemsnittet, mens det forholder sig modsat for Slavepiskere.

Loselose er så modsat af Winwin.

Med blot fire grupper er inddelingen ret skarp, og der kan således for bureauer være tale om, at tallene kun skal flytte sig relativt lidt for at komme ind i en anden gruppe. Det gælder f.eks. OMG, der er placeret i Loselose, men meget tæt på centrum – d.v.s. med en lønandel og en gennemsnitsløn meget tæt på gennemsnittet. Tallene skal ikke flytte sig meget, før bureauet ender i Winwin i stedet.

Men kigger man på gennemsnittet for de fire grupper, så er der ganske markante forskelle.

Modellen er først og fremmest et værktøj, hvor man kan følge bevægelser og forholde sig til sit eget bureaus udvikling.

Desuden kan selve forretningsmodellen betyde noget for, hvor bureauet naturligt hører til. F.eks. vil et kreativt profileret bureau naturligt søge mod Winwin, mens et meget produktionstungt bureau typisk vil placere sig hos Slavepiskerne.

Desuden har lønandelen gennem årene vist sig som det kritiske nøgletal i forhold til, om bureauer er i risikozonen. Bureauer kan godt ligge relativt stabilt i enten Socialkontorer eller Loselose – men jo højere lønandel desto mere risikobetonet. Konkurser kan således ligeså godt ske blandt Socialkontorer som hos Loselose.

Blandt det seneste års konkurser finder man tre, der var Loselose i 2011 (Corbiz, Andersen & Blæsbjerg, Metaphor) og en fra Socialkontorerne (Cox Copenhagen).

For 2012 kan man bl.a. se en række markante bureaunavne, der har flyttet sig fra Winwin til Socialkontorerne: Bates Y&R, Co+, McCann, People Group og Saatchi & Saatchi – alle bureauer, hvis regnskaber afspejlede betydelige udfordringer i 2012.

Det har kostet på lønkontoen i et svært år – men logikken i modellen er så, at de qua deres lønninger har så stærke medarbejdere, at de hurtigt skal kunne flytte sig tilbage mod Winwin.

47 Winwin
(parentesen fortæller hvor bureauet lå året før. Intet nævnt, hvis det er samme gruppe, eller bureauet ikke var med sidste år)

 • &Co
 • 727 Communications (Loselose)
 • Aegis
 • Brandhouse (Socialkontor)
 • Bureau Frydensberg
 • Burson Marsteller
 • Clan B (Socialkontor)
 • Cross Border Communications
 • De allierede
 • DM Partner (Socialkontor)
 • Dyhr/Hagen
 • Geelmuyden.Kiese
 • GroupM (Loselose)
 • Halbye Kaag JWT (Socialkontor)
 • Havas
 • Help PR
 • In-Mind
 • In2media (Slavepisker)
 • Integral
 • Kommunikationsbur. Kbh.
 • LBi
 • Lead Agency (Socialkontor)
 • Lifted
 • Loft 37
 • Loop Ass.
 • Mannov
 • Mensch
 • MSL Group
 • Networkcommunication
 • Ogilvy Danmark
 • Operate (Slavepisker)
 • Oxygen (Slavepisker)
 • Primetime
 • Responsive (Socialkontor)
 • Robert/Boisen & Likeminded
 • Rosenstand, Kyllebæk
 • Simpatico (Slavepisker)
 • Starcom
 • TBWA
 • Think digital
 • Umwelt
 • Vertic (Slavepisker)
 • Vertica (Loselose)
 • Very
 • We Love People
 • Winther’s
 • Wowern (Loselose)

Gennemsnitsløn i Winwin: 629.540 kr. +3 pct.
Gennemsnitlig lønandel 63,2 (62,2)

60 Slavepiskere

 • Adpeople (Winwin)
 • Anew
 • Askvig + Stitz
 • Black Network
 • Brandstifter
 • CO3 Web Agency
 • Communiqué
 • Content CPH
 • Cosmographic
 • CPH Cloud
 • Crone & Co
 • Czoo
 • DDB (Socialkontor)
 • Designit
 • enVision
 • Essens
 • Fonqi
 • Gefühl (Loselose)
 • Headnet
 • Hello Monday
 • Heyday
 • Hill & Knowlton (Loselose)
 • Holm Kommunikation (Loselose)
 • House of Communication
 • IUM (Winwin)
 • KathArt Interactive
 • Kidvertising
 • Kirk & Holm*
 • Klausen + Partners (Winwin)
 • Kompas (Loselose)
 • Kragelund Kommunikation (Loselose)
 • Liquidminds
 • Lysholm Reklamebureau
 • Magnetix (Winwin)
 • Manipulation
 • Marginal
 • Meyer & Bukdahl
 • Minuskel (Loselose)
 • Montdor
 • Novicell
 • OMI People
 • Outcom (Socialkontor)
 • Plant
 • Propeople
 • Pryhl
 • Publico
 • Red Ink (Loselose)
 • Republica (Loselose)
 • Reputation
 • Responsfabrikken
 • Rostra
 • Stupid Studio
 • Subsero*
 • Sunrise Rekl.bureau (Winwin)
 • Super ego
 • Vestjysk Marketing
 • Webdanmark.com (Loselose)
 • Welcome
 • Williams+Creative
 • Wundermann*

Gennemsnitsløn i Slavepiskere: 503.906 kr. +2,1 pct.
Gennemsnitlig lønandel 60,8 (61,3)

39 Socialkontorer

 • 3rd Dimension
 • Aarhuskontoret
 • Advance
 • Advice
 • Advice Digital (Winwin)
 • Bates Y&R (Winwin)
 • Bocca
 • Bysted
 • Co + (Winwin)
 • Contentcube
 • Creuna
 • Deducta
 • Director (Winwin)
 • DIS/Play
 • Dwarf (Loselose)
 • Fireball
 • Gorm Larsen & Zornig (Loselose)
 • Havas Cph. (Slavepisker)
 • Hello Group (Winwin)
 • Hjaltelin Stahl
 • Kernel (Winwin)
 • Kraft & Partners
 • Kreab Gavin Anderson
 • Kunde & Co
 • Marketsquare
 • McCann (Winwin)
 • Molecule Consultancy
 • Naked
 • People Group (Winwin)
 • Phoenixdesignaid (Winwin)
 • Public (Winwin)
 • Radius (Winwin)
 • Raffinaderiet
 • Relationshuset Gekko
 • Saatchi & Saatchi (Winwin)
 • Scandinavian Designlab (Winwin)
 • Uncle Grey
 • Valtech
 • Won Won

Gennemsnitsløn i Socialkontorer: 642.863 kr. +4,6 pct.
Gennemsnitlig lønandel 75,4 (71,0)

58 Loselose

 • 1508.dk
 • 2+1 Idebureau
 • Adapt
 • Adnuvo
 • Adtention
 • Adtomic
 • Agenda
 • Aros
 • Aspekta (Slavepisker)
 • Clienti
 • Discus
 • Dreyer & Kvetny
 • e-Types (Socialkontor)
 • Effector (Slavepisker)
 • Eventually
 • Experiencepartner
 • Fingerspitz
 • Frankly Web (Slavepisker)
 • Goodmorning Tecnologies (Slavepisker)
 • Guava
 • Hatch & Bloom
 • Hedal Kruse Brohus
 • Insilico
 • Kadaver
 • Kalb (Socialkontor)
 • Kasters
 • Kong (Slavepisker)
 • Konstellation
 • Kontrapunkt (Socialkontor)
 • Liebling
 • LoweFriends (Slavepisker)
 • Lyhne & Co
 • Make
 • Mantra (Socialkontor)
 • Masters
 • Mindjumpers
 • Mingler (Slavepisker)
 • Molamil
 • Netimage
 • No Zebra
 • Nörd
 • Nørgård Mikkelsen
 • OMG
 • Opening
 • Openminded
 • Patchwork
 • Peytz & Co
 • Pravda (Slavepisker)
 • RCOGM
 • Related
 • Relevans
 • Rethink
 • Skybrud.dk (Slavepisker)
 • Sylvester Hvid & Co (Slavepisker)
 • U Communicate
 • Weltklasse
 • Yellow
 • Zupa Recommended

Gennemsnitsløn i Loselose: 497.347 kr. -0,4 pct.
Gennemsnitlig lønandel 73,8 (70,6)

Om den årlige bureaurapport

Den årlige bureaurapport fra Bureaubiz rummer nøgletal for 221 bureauer med en samlet bruttoavance på 4,8 mia. kr. Den udkommer som en trykt publikation og koster 1795 kr. ex. moms og kan bestilles ved at maile finn@bureaubiz.dk.
Nøgletallene omfatter:

 • Bruttoavance
 • Bruttoavance pr. medarbejder
 • Lønandel
 • Gennemsnitlig personaleomkostning
 • Antal Ansatte
 • Resultat af primær drift
 • Overskudsgrad
 • Indtjening pr. medarbejder

Desuden er der en liste over de meste vindende bureauer på basis af resultaterne i 10 forskellige danske og internationale reklamekonkurrencer.