Seks aarhusianske bureauer flytter i kollektiv

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Kollektivet får navnet F28 og vil fra start rumme 12-15 medarbejdere.

Aarhus har fået et kommunikationskollektiv. Seks bureauer er flyttet sammen på adressen Fredensgade 28 og givet fællesskabet navnet F28.

Der er ikke tale om et fælles selskab men derimod om seks selvstændige virksomheder, der skaber et fællesskab ved at flytte sammen.

“Virksomhederne drives fortsat hver for sig, men ved at flytte sammen kan vi hente nogle synergier og byde ind på opgaver i forskellige konstellationer, hvor det giver mening. vi kan sætte det hold, der giver bedst mening i den konkrete situation,” siger Birgitte Iversen fra c:ommunicate.

Hun fremhæver videre, at alle seks virksomheder er veletablerede.

“Vi tror, det er en tidsrigtig måde at gøre tingene på. Men vi erkender, at det også rummer nogle udfordringer, som vi skal være gode til at fange og løse, når de opstår. Her er det en fordel, at det er veletablerede og erfarne folk, der står bag,” siger Birgitte Iversen.

Bag F28 står Helle Blach Petersen, C&C Porter Novelli A/S (PR), Birgitte Iversen, c:ommunicate (PR og vidensformidling), Tina Tolstrup, Frontal Lab (reklamevirksomhed), Jette Ziegler, PRo2Com (marketing og projektstyring), Charlotte Ladegaard, Tankestreg (reklame og grafisk design) og Gert Träger, Traeger A/S (PR).

Der er tale om en blanding af enkeltmandsvirksomheder og virksomheder med medarbejdere. C&C Porter Novelli er den største med fem medarbejdere og i alt er der 12-15 medarbejdere i fællesskabet.

Fredensgade 28 er C&C Porter Novellis adresse, så bureauet lægger lokaler til kollektivet.

”Tendensen er, at virksomhederne flytter efter erfaring og kompetencer, frem for at knytte sig til det samme store bureau,” siger direktør i C&C Porter Novelli A/S, Helle Blach Petersen.