Seks medie-foreninger i mulig storfusion

Peter Engholm
25@mail.dk

Over 1.000 medier på flere forskellige platforme vil rykke tættere sammen – og gerne en fusion, hvis den er mulig.

Internetmedierne, dagbladene, ugeaviserne, magasinpressen, radioerne og specialmedierne drøfter lige nu tættere samarbejde. Sonderingerne mellem foreningerne sker på initiativ af Danske Dagblades Forening.

De seks foreninger samarbejder i dag om interessevaretagelse på en række områder, og det er dette samarbejde, der har fået foreningerne til at undersøge, om de i fællesskab kan styrke mediernes politiske og kommercielle muligheder fremover.

De seks medie-foreninger er:

  • Danske Dagblades Forening
  • Dansk Magasinpresses Udgiverforening
  • Ugeaviserne
  • Foreningen af Danske Interaktive Medier
  • Danske Specialmedier
  • Radioerne

Det tættere samarbejde og evt. fusion sigter mod større slagkraft i interessevaretagelsen, bedre service og rådgivning til medlemmerne, et større udbud af kurser, møder og konferencer, et bedre grundlag for bl.a. måling af internet-trafik samt lytter- og læsertal – og i øvrigt ruste medierne til en digital fremtid.

Der arbejdes med en model, som både tager højde for de mange fælles interesser, der er mellem foreningerne – og samtidig gør det muligt at varetage de særlige interesser, de enkelte mediegrupper kan have på nogle områder.

Foreningerne håber at nå så langt, at et eventuelt forhandlingsresultat kan forelægges for bestyrelserne i de seks foreninger inden jul – og således at hvis der lægges op til organisatoriske ændringer, kan det forelægges foreningernes kompetente forsamlinger snarest derefter.

De seks medieforeningers medlemmer udgiver over 1000 medier på flere forskellige medieplatforme.