Af Peter Engholm 25@mail.dk

Den første del af i år har budt på et accelereret fald i tv-seningen. Og nu er det ikke kun de unge. Også de 50-årige zapper i stigende tal væk.

I dag gør TV 2’s marketingchef, Jacob Weinreich, status på Bureaubiz over sit første år på posten. Tv-markedet rummer store udfordringer, og TV 2 Marketing skal ruste sig til den nye virkelighed, der kommer rullende, hedder det blandt andet.

Det er en yderst fornuftig tilgang – og nærmest rettidig omhu i sidste øjeblik, for virkeligheden – med et stærkt fald i danskerne tv-sening – er løbet stærkt. Ikke i 2015, hvor markedet under ét stod næsten stille, men i de første 20 uger af 2016.

Det bekræfter to af landets førende eksperter på tv-markedet, Mikael Ostenfeld fra GroupM og Claes Braagaard fra Omnicom Media Group.

”Den udvikling, vi har talt om de seneste 1½-2 år, ser vi for alvor slå igennem nu: Mindre tv-pakker, mere streamning og frem for alt; markant mindre tv-sening,” siger Mikael Ostenfeld og uddyber:

”Kigger vi på uge 1-20, så faldt tv-seningen for de 21-50 årige fra 2014 til 2015 kun 1 pct. Men i år er faldet i denne gruppe på hele 11 pct. For de 15-30 årige har faldet været 25 pct. Selv for 50+ er faldet på 5 pct.”

Claes Braagaard sammenfatter faldet således:


”Det er gået stærkt – det er nærmest sket over night. For de unges vedkommende er der decideret tale om en flugt fra husalteret. Eller rettere; deres husalter er mobilen og tabletten, ikke skærmen med flow-tv.”

Han peger på tal, der viser et index 76,9 for 10-20 årige i de fire første måneder af 2016 – en gruppe, der i forvejen var sivende, og hvor tv-seningen i år altså er faldet 23 pct.

Samme oversigt fra OMG, der kan ses ovenfor, viser, at det udelukkende er danskere over 60 år, som ser mere flow-tv i år sammenlignet med sidste år.

”Jo ældre man er, des mere hænger man fast i tv-vanerne. Men vi skal altså relativt højt op i alder for at se den fortsatte tiltrækningskraft i tv,” siger Mikael Ostenfeld.

Én ting er, at tv-stationerne selv fragmenterer billedet – TV 2 og DR har 6 kanaler hver – noget andet er naturligvis streamingtjenesterne og YouTube. Forbruget på disse kanaler blev sidste år nærmest lagt oven i de 2 timer og 52 min., som hver dansker i gennemsnit tilbragte foran tv-skærmen – med flow-tv.

Men selv om tv-seningen tilsyneladende eroderer, så er Claes Braagaard ikke i tvivl:

”Vi tilbringer næppe mindre tid foran en skærm. Jeg tror, at vi tilbringer mere tid – uanset hvor signalet kommer fra, og uanset skærmen, vi ser indholdet på.”

Men disse ord skal på ingen måde være en nekrolog over flow-tv:

”Tag ikke fejl – tv er stadig det medie, der genererer mest effekt og mest volumen,” siger Claes Braagaard.

Både han og Mikael Ostenfeld gør opmærksom på, at tv-seningen i 1. halvår 2015 lå på et højt niveau, mens det begyndte at falde i efteråret 2015. Derfor forventer de ikke umiddelbart at se tilsvarende store fald, når vi når til 2. halvår 2016.

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club