Selvfølgelig har papiret en fremtid

Michael Brochmann
markedschef, Creative Club

Lagrene er fyldte, og man kan skaffe alle papirtyper lige nu. Der er mange kreative muligheder med de nyeste papirtyper, fik deltagerne at vide på to medlemsmøder i Grafisk Branche og Creative Club.

På to velbesøgte medlemsmøder i Grafisk Branche og Creative Club tidligere på ugen, fortalte Bjørn Thygesen og Bjørn Steen Petersen fra henholdsvis Schmedes Papir og Igepa om de mange spændende og kreative muligheder, der er med de nyeste papirtyper på markedet.

Der var også positive nyheder for kunderne: Lagrene er fyldte, og man kan skaffe alle papirtyper. 

Deltagerne så masser af eksempler på papirtyper, som de ved selvsyn kunne se og røre ved og budskabet lød, at hvis papiret har en god historie, man kan bygge ind i det færdige produkt, giver det en ekstra markedsføringsmæssig effekt. Et godt eksempel, er McDonalds der indsamler og genbruger papkrus og dernæst trykker bakkeservietter på netop denne papirtype.

Ikke overraskende er alle papirtyper der indeholder genbrugsmaterialer i høj kurs hos kunderne.

Køb flere forskellige typer papir 

Set i lyset af usikkerheden om fremtiden, bl.a. manglende cellulose fra Rusland, gør man dog klogt i at sikre sig forskellige papirkvaliteteter, hvis der skulle komme leveranceproblemer med specifikke papirtyper.

Papirindustrien ser nye muligheder

Selvom vi langt fra er nået til spådommen om det papirløse samfund, har papirindustrien blikket rettet mod nye løsninger, fx. emballage, papirtyper med lavere gramvægt og med samme tekniske egenskaber, som de kraftigere typer samt fokus på papir baseret på nye fibertyper som græs, bambus og sukkerrør.

Har papiret en fremtid?

Papiret som medie og papirbranchen i sin helhed har været hårdt udfordret under og efter coronaepidemien.  Strejker, lange leveringstider, stigende priser forklædt som tillæg, høje energi- og transportpriser og lukning af papirfabrikker har udfordret de papirbårne medier. Men på møderne om de mange muligheder med papir, stod det klart, at papiret bestemt har en fremtid, trods usikre fremtidsudsigter generelt i samfundet.