Sepia måtte kæmpe med fortiden

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Tallene blev væsentligt forbedret i 2010 – men ikke nok til at det lykkedes at slippe helt fri af fortidens spøgelser.

For 2009 måtte det historisk set så stærke dialog-brand, Sepia, døje med et gigantisk underskud.

Det er så blevet beskåret betragteligt i 2010, og bureauet er på vej til et overskud i 2011.

Selvom bundlinjen er blevet forbedret med over 5,5 mio. kr., hvilket må karakteriseres som en betragtelig forbedring, så stod der et underskud på 800.000 kr. tilbage på bundlinjen, og for 2010 måtte bureauet så også leve med at regnskabet blev ledsaget af et revisorforbehold, idet revisor tilkendegiver, at man ikke har tilstrækkeligt grundlag for at vurdere forudsætningerne for en fremtidig drift.

Det er dog fortidens synder, der har drillet – også hvad angår revisorforbeholdet, konstaterer kreativ dir. Per Djervig-Chamby. Han fokuserer på, at bureauet nu er ved at være i smult vande igen.

“Første halvår af 2010 er et efterslæb af 2009 regnskabet, som fortæller lidt om, hvor dyrt det er ikke at tilpasse sig et foranderligt marked i tide. Det kostede egenkapitalen. Og med efterslæbet i første halvår af 2010 har vores revisor ikke været i stand til at vurdere forudsætningen for, at regnskabet er aflagt med fortsat drift for øje,” siger Per Djervig-Chamby og fortsætter:

“Det har den nye bestyrelse derimod ikke noget problem med. Med den nye omstrukturering, nye kompetencer, nye forretningsområder og et forventet overskud i 2011 på over 1 million kr., er Sepia absolut på den rigtige side af stregen.”

Nøgletal for Sepia

  • Bruttoavance 10,0 mio. kr.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 833.333 kr. +34,6 pct.
  • Lønandel 75,7 (115,3)
  • Resultat af primær drift -0,805 mio. kr. +87,5 pct.

    Bruttoavance og antal medarbejdere er estimeret af Bureaubiz