Sjældent mix: Nye udbudsregler er gode nyheder til bureauerne

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Danmarks første udbudslov er på vej. Det lyder kedeligt, men faktisk giver det offentlige myndigheder langt bedre muligheder for at vælge bureauer uden besværlige og dyre processer.

Det er helt efter bogen, at en minister binder roser til det lovsforslag, han eller hun fremsætter. Lidt mere usædvanligt er det, at de berørte parter i store træk bakker ministeren op – særligt, når emnet er udbud.

Offentlige udbud og bureauer har ofte været som fod i handske – bureaukratiske (sic) betingelser og uforholdsmæssigt store transaktionsomkostninger, som det hedder på udbud’sk.

Lad os først give Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S) mulighed for at præsentere udbudsloven, der nu er fremsat til 1. behandling i Folketinget:

”Den nye udbudslov skaber bedre rammer om samarbejdet mellem det offentlige og de private virksomheder og bidrager dermed til at skabe rum for innovation og effektiv udnyttelse af offentlige midler. På den ene side gør loven det billigere og mere effektivt for det offentlige at købe ind. På den anden side bidrager loven til, at virksomhedernes omkostninger minimeres gennem enklere udbudsregler.”

Og manden har tilsyneladende ret. Både Kreativitet & Kommunikation og DI Videnrådgiverne bakker i al fald forslaget op:

”Den nye udbudslov er gode nyheder for bureauerne. Det er vi ikke i tvivl om. Lovforslaget afskaffer den såkaldte annonceringspligt fra 500.000 kr. op til 1 mio. kr. for statslige opgaver og 1,5 mio. kr. for kommunale og regionale opgaver. Og der ligger altså mange bureau-opgaver i spændet 0,5-1,5 mio. kr. – opgaver, hvor transaktionsomkostninger er gået amok,” siger Kirsten Alkjærsig, fagleder i DI Videnrådgiverne.

Hun tilføjer:

”Offentlige indkøbere skal ifølge loven sikre, at køb foregår på markedsmæssige vilkår. Det kan være ved en benchmarkundersøgelse, mundtlige kontakter til udvalgte virksomheder eller erfaring fra tidligere indkøb. Herfra kan indkøberne indhente ét tilbud eller alternativt to eller flere tilbud.”

Tine Aurvig-Huggenberger, direktør i Kreativitet & Kommunikation, er tilsvarende klar i mælet:

”Vi er faktisk godt tilfredse med lovforslaget. De hævede beløbsgrænser er én ting, og den indledende dialog er en anden – sidstnævnte lægger op til, at man taler med bureauer, før man går i gang med store, forkromede pitches. Dertil kommer, at bl.a. kommuner og regioner har tilkendegivet, at de vil bruge vores standarder på udbuds-området.”

Hun tvivler på, at lovforslaget bliver ændret undervejs – bl.a. fordi udvalgsarbejdet har været grundigt, og fordi både fagbevægelsen og de store erhvervsorganisationer er tilfredse med ordlyden.

”Det altafgørende er, at loven får lov til at leve og virke. Myndighederne skal tage udbudsloven til sig, så vi rent faktisk får nedbragt transaktionsomkostningerne,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.

Udbudsloven danner rammen for de offentlige indkøb, der årligt udgør ca. 300 mia. kr. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har skønnet, at den ny udbudslov kan give besparelser på ca. 800 mio. kr. årligt, når loven er fuldt implementeret fra 2018.