Skænderi om værdien af cykel-VM

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Andedamssnak er turistfolks svar på kritiske bemærkninger fra eksperter, der har sået tvivl om regnestykkerne bag cykel-VM.

Wonderful Copenhagen svarer nu igen på en række kritiske bemærkninger over for regnestykkerne bag cykel-VM, som blev fremført i Børsen i går. Her blev det fremført, at indtægter og udgifter ikke nødvendigvis ser lige så positive ud, som arrangørerne har fremført.

Reaktionen fra Wonderful Copenhagen kommer under overskriften ” VM-perspektiverne kvæles i andemad”, og så er scenen sat.

I en pressemeddelelse citeres den schweizisk bosiddende Lars Haue-Pedersen, direktør i et internationalt konsulentfirma, der rådgiver byer og landes involvering i sport og sportsevents.

Han talte onsdag på event-konferencen Vibes i København, og her advarede Haue-Pedersen imod, at værtsbyer kræver at kunne lave et regnestykke med umiddelbart overskud på kontoen efter events. Han mener, at events skal ses som en del af de langsigtede vækststrategier for en by.

“Ved at fungere som løftestænger kan events sikre og synliggøre byernes eksisterende udviklingsprogrammer,” siger Haue-Pedersen, der er overbevist om, at cykel-VM er en unik chance for cykelbyen København og mener, at markedsføring er en absolut nødvendighed.

Wonderful Copenhagens adm. dir., Lars Bernhard Jørgensen, citeres for følgende:

“Jeg kan godt forstå, hvis det er nemmere at kommentere på de konkrete enkeltudgifter end på de store perspektiver. Det er bare ærgerligt, hvis de lange perspektiver helt kvæles i hjemlig andedamssnak.”

Men på den led kan man sige, at de ikke rigtig svarer på kritikken. Der er udsendt en række tal, der skal vise, at cykel-VM er en god forretning, og disse tal stilles der spørgsmålstegn ved.

Svaret bliver så, at man skal se langsigtet på det, og dermed ligner det en klassisk diskussion inden for markedsføringens verden. Skal alt kunne overføres til direkte målbare resultater her og nu, bliver det en udfordring at tænke nyt og visionært.

Det kan jo godt vise sig, at tallene for cykel-VM ikke hænger sammen på den korte bane – at eksperterne har ret og udgifterne reelt overstiger indtægterne – men at det stadig er en god ide for København og Danmark at være vært for et så stort arrangement.

Problemet kan være, at det er svært at få accept af et arrangement, hvis den skal bygge på nogle mere luftige og langsigtede betragtninger.

Wonderful Copenhagen og Sport Event Denmark vil sammen med Epinion udarbejde en samfundsøkonomisk analyse af cykel-VM. Analysen vil blive offentliggjort i løbet af oktober.