Skærpet konkurrence om imagetronen blandt digitale bureauer

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

1508 står for det mest markante ryk frem i årets imageanalyse blandt digitale bureauer. Top 3 er stabil – men Creuna på 1. pladsen har tabt terræn, så konkurrencen er blevet skarpere.

1. pladsen går uændret til Creuna i den årlige imageanalyse fra MyResearch og Bureaubiz.

Lige nøjagtig i forbindelse med de digitale bureauer er det dog en tilsnigelse at tale om den årlige, for den blev ikke lavet sidste år. Det ændrer dog ikke på kontinuiteten: Creuna var nr. 1 i 2011 og er det også i 2013.

Der er dog sket noget. Kigger man på scoren, så er feltet indsnævret, og der skal ikke flyttes meget, før der bliver flyttet rundt på placeringen. Creuna kommer til at arbejde for at bevare 1. pladsen.

Førsteudfordreren er Magnetix, som har forbedret sin score på 2. pladsen. In2media har forbedret sin score lidt på 3. pladsen, men da Creuna rent faktisk må notere en faldende score, så er feltet tæt på de øverste pladser. Det skal dog bemærkes, at nr. 2 i 2011 var Zupa, der er gledet ud af analysen.

Vertic har oplevet en markant forbedret score, der bringer bureauet fra en 10. til en 4. plads.

Markant fremgang for 1508

Den største fremgang bliver 1508 dog noteret for. Bureauet går i særdeleshed frem på BrandStyrke (kendskab og invitation til pitch) men også pænt på BrandPosition (vurdering i forhold til imageudsagn) og resultatet er et hop fra 18. til 5. pladsen.

At feltet er tæt hænger bl.a. sammen med, at bureauerne kommer relativt forskelligt ud på de to overordnede parametre.

Creuna og In2media er nr. 1 og 2 på BrandStyrke, men halter noget efter på BrandPosition (nr. 8 og 9), mens Magnetix gør sig stærkere bemærket på BrandPosition.

Creunas adm. dir., Astrid Simonsen Joos er selvsagt glad for 1. pladsen og hun ser det ikke sådan, at bureauet er faldet tilbage.

“Jeg mener snarere, der er tale om, at konkurrenterne er gået frem. Vi har nogle virkelig dygtige konkurrenter, så at konkurrencen om pladserne er blevet hårdere matcher meget godt udviklingen generelt på markedet. Det mener jeg er en vældig positiv udvikling,” siger Astrid Simonsen Joos og fortsætter:

“Det ændrer selvfølgelig ikke på, at vi gerne vil ligge nr. 1 og at vi har tænkt os at kæmpe for pladsen.”

Dialogbureau er blevet digitalt bureau

Magnetix er født ud af dialogverdenen, men er flyttet over blandt de digitale bureauer, fordi størstedelen af omsætningen reelt udgøres af digitale ydelser.

At bureauet har et andet udgangspunkt end mange andre digitale bureauer ses dog i imageudsagnene. Magnetix vurderes som et bureau, der adskiller sig markant fra andre digitale bureauer, og vurderes ligeledes som et strategisk stærkt bureau.

Adm. dir. Martin Bochineck er faktisk lidt overrasket over placeringen.

“Jeg har længe oplevet os som et bureau, der kan virke lidt anonymt – kendskabet er ikke så stort – og derfor er jeg superglad for placeringen. Men når det er sagt, så har vi oplevet et år , hvor vi har haft meget momentum. Vi er blevet inviteret til mange pitches, vi har landet mange nye kunder, og selvom vi er blevet så meget som omkring 25 nye mennesker, så bliver vores resultat det bedste nogensinde. Så 2. pladsen er et absolut godt punktum for et stærkt år,” siger Martin Bochineck.

Voksende kendskab til digitale bureauer

Selvom mange af de digitale bureauer i analysen størrelsesmæssigt har et niveau, der ville placere dem blandt de større reklamebureauer, så halter de fortsat kendskabsmæssigt efter reklamebureauerne. Der er dog en fremgang at spore, og Martin Bochineck tror da også, at den udvikling vil fortsætte.

“Tidligere var digitale bureauer mere på sidelinjen i forhold til marketing, men i dag kommer vi mere og mere med som strategiske partnere, så jeg tror, at de digitale bureauer er klart på vej ud af den lidt mere anonyme tilværelse i forhold til marketingverdenen,” siger Martin Bochineck.

Også Astrid Simonsen Joos ser en positiv udvikling for de digitale bureauer.

“Jeg ser det som positivt for branchen som helhed, at bredden og synligheden er større, og jeg har stor respekt for vores konkollegaer, der har gjort et stort arbejde for lige som os at sætte digitalt på landkortet,” siger Astrid Simonsen Joos.

 MyImage 2013 Top 5
Samlet stilling (parentesen er 2011)

 1. Creuna (1)
 2. Magnetix (3)
 3. In2media (4)
 4. Vertic (10)
 5. 1508 (18)

BrandStyrke

 1. Creuna
 2. In2media
 3. Netpeople
 4. Magnetix
 5. 1508

BrandPosition

 1. Vertic
 2. DIS/Play
 3. Magnetix
 4. Hedal Kruse Brohus
 5. Peytz & Co

 Imageudsagn

Gode til at skabe resultater

 1. Hedal Kruse Brohus
 2. Vertic
 3. Peytz & Co

Strategisk stærke

 1. Magnetix
 2. Advice Digital
 3. Vertic

Gode til at integrere kommunikationsløsninger

 1. DIS/Play
 2. Magnetix
 3. Frankly Web

Adskiller sig markant fra andre digitale bureauer

 1. Magnetix
 2. Vertic
 3. Peytz & Co

Gode til at samarbejde med andre bureautyper

 1. Hedal Kruse Brohus
 2. Magnetix
 3. DIS/Play

Kreativ stærke

 1. Vertic
 2. In2media
 3. 1508

Har mange digitale specialkompetencer

 1. Hedal Kruse Brohus
 2. Valtech
 3. DIS/Play

Har gode web-analytics kompetencer

 1. IIH Nordic
 2. DIS/Play
 3. Guava/Netbooster

Gode til at anvende den seneste digitale viden

 1. Hedal Kruse Brohus
 2. Frankly Web
 3. DIS/Play

MyImage er udført af MyResearch. 467 marketingansvarlige har svaret. Det er en svarprocent på 23. De repræsenterer et samlet marketingbudget på ca. 13,7 mia. kr.
Den samlede image-score bygger på to overordnede parametre:
BrandStrength, der bygger på kendskab til bureauet, lysten til at invitere bureauet til pitch og momentum, som er lysten til at invitere til pitch fratrukket egne kunder.
BrandPosition, der bygger på i hvilket omfang annoncører mener ni image udsagn passer på bureauet.

Analysen kan købes ved at kontakte Mogens Østergaard på mo@myresearch.dk eller via hjemmesiden www.myresearch.dk/mycontacts