Skatteministeren åben for at droppe reklameafgiften

Pia Osbæck
pia@bureaubiz.dk

Udmeldinger fra forskellige politikere får skatteministeren til at invitere til drøftelse i januar om den planlagte reklameafgift.

Det seneste stykke tid har stadig flere politikere meldt ud, at de er lidt lorne ved den bebudede reklameafgift.

Desuden har både FK Distribution og Søndagsavisen stævnet EU-kommissionen på grund af, at de har godkendt afgiften.

Så sent som i dag har Dansk Handelsblad offentliggjort en undersøgelse blandt partiernes skatteordførere, der ifølge bladet viser, at samtlige borgerlige partier vil fjerne afgiften på husstandsomdelte reklamer, hvis de får mulighed for det efter valget.

Nu melder skatteministeriet ud i en pressemeddelelse, at skatteminister Benny Engelbrecht vil invitere SF og Enhedslisten til en fornyet drøftelse om afgiften.

”Når jeg hører forligspartiernes bekymringer, så tager jeg dem naturligvis alvorligt. Derfor synes jeg, det er naturligt at invitere til en fornyet grundig drøftelse. Men jeg må selvfølgelig understrege, at en eventuel afskaffelse kræver, at vi finder den nødvendige finansiering”, siger Benny Engelbrecht.

Oprindeligt var det meningen, at der skulle pålægges afgift på husstandsomdelte reklamer, men efter godkendelsen i EU-kommissionen, blev det også muligt at pålægge afgiften på direct mails.

Thomas Torp, adm.dir. i Grafisk Arbejdsgiverforening, som har flere end 500 medlemmer i den danske grafiske branche, er ikke overraskende, meget tilfreds med skatteministerens udmelding.

”Jeg er meget glad for, at regeringen nu går forrest og tager aktivt fat om denne her afgift for at fjerne den. Nedlæggelsen af denne afgift vil få enorm betydning for den grafiske branche. Det er utrolig positivt, at regeringen har indset, at de er nødt til at prioritere danske arbejdspladser i stedet for at nedlægge dem. Jeg er helt sikker på, at Enhedslisten og SF har det samme ønske, så jeg vil stærkt opfordre de to partier til at hjælpe skatteministeren med at gøre det eneste rigtige.”

Skatteministeriet skriver i øvrigt i pressemeddelelsen, at de seneste beregninger viser, at det forventede provenu vil være ca. en tredjedel mindre end forudsat i 2012-aftalen, fordi mængden af reklamer er faldet kraftigere end ventet.