SKI: Bureauer med høj kvalitet og tilsvarende høj pris har en særlig udfordring

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

SKI’s adm. direktør, Søren Jakobsen, erkender, at rammeaftalen for kommunikation rejser en debat om forholdet pris-kvalitet. En debat, der ikke er enestående for bureaubranchen.

Når over 75 pct. af de deltagende bureauer bliver sorteret fra i rammeaftalen for kommunikation under Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI), så rejser det en række spørgsmål i den danske bureaubranche. Spørgsmål, som for en god dels vedkommende kan stiles til SKIs adm. direktør Søren Jakobsen – ikke kun fordi han er øverst ansvarlig, men fordi han er stødt på dem før.

Pris – inkl. rabat – vægter 50 pct. i delaftalerne for reklame, PR og kommunikation. Ligger det fast?

“Nej, det varierer fra rammeaftale til rammeaftale,” siger Søren Jakobsen.

Bureauerne ligger i den øvre ende, når det gælder pris-vægtningen. Jeg har hørt, at prisen kan vægte ned til 20 pct. i en aftale – og at 60 pct. er det maksimale …

“20-60 pct. lyder rigtigt. Hver gang, at SKI skal stå for en rammeaftale, så sammensætter vi en følgegruppe af toneangivende og væsentlige kunder. Vægtningen af de forskellige kriterier findes ud fra, hvad gruppen finder relevant. Vi evaluerer hele tiden vores aftaler, og skulle det vise sig, at vi har vurderet situationen forkert, så justerer vi,” siger Søren Jakobsen.

Kompetence – inkl. cv – vægter andre 50 pct. i delaftalerne. Med bureauer, der ligger i den bedste 1/5 på kompetencer og dårligste 1/5 på pris, giver det et skævt indbyrdes forhold …

“Vi har haft lang debat om pris og kvalitet. Den har vi haft flere gange, også i forbindelse med andre, lignende ydelser – bl.a. it- og managementkonsulenter samt rådgivende ingeniører. Brancherne har helt overordnet følt sig udfordret,” siger Søren Jakobsen.

Kunne man forestille sig en mere differentieret tilgang, så delaftalerne både levnede plads til høj kvalitet-høj pris bureauerne og de bureauer, der var superskarpe på pris?

“Jamen, det er der. Jeg synes, at listen har vidt forskellige bureauer med,” siger Søren Jakobsen.

De er bedømt på de samme kriterier …

“… og har leveret forskellige resultater. Det er naturligvis en udfordring, hvis ens bureau-særkende er høj kvalitet til en tilsvarende høj pris – og så blive prøvet på pris. Nogle bureauer har derfor valgt på forhånd ikke at være med, mens andre har gjort forsøget. Og været indstillet på at levere relevant, høj kvalitet og et prisleje, der var fornuftigt,” siger Søren Jakobsen og tilføjer:

“Formålet med rammeaftalen er at mindske de små selvstændige udbud – og sikre en mere effektiv og smidig samhandel …”

Det er der ingen, der indvender noget imod …

“… Dermed sænkes tilbudsomkostningerne for de leverandørerne,” siger Søren Jakobsen.

Men papirarbejdet er dog langt fra gjort ved blot at blive godkendt …

“Nej, der venter stadig et arbejde, men miniudbud er en ressourcemæssig lettelse i forhold til de små selvstændige ud. Og vi søger at skaffe os en så stor kundeportefølje som mulig under rammeaftalen og dermed sikre vores leverandører mest mulig ekstraomsætning,” siger Søren Jakobsen.

Et bureau som Bates er prismæssigt næppe i den letteste 1/5, de har til gengæld leveret både den kreative og effektive vare til DSB – den type samarbejde har trange kår i en rammeaftale …

“Men en rammeaftale under SKI er frivillig. Alternativet for en kunde som den, du nævner, er sit eget, selvstændige udbud. Det er fortsat en mulighed,” siger Søren Jakobsen.