SKI i strid modvind

Peter Engholm
25@mail.dk

Vilkår bliver ændret, efter at rammeaftaler er indgået. Det bør udløse nye udbud, siger ekspert. Og ændringerne gør systemet endnu mere stift, således som bureauernes kunder har oplevet det.

Tusinder af kontrakter mellem virksomheder og det offentlige risikerer at blive ophævet, fordi Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) efterfølgende – og i al diskretion – har ændret udbudsbetingelserne.

Sådan skriver Dagbladet Børsen i dag og nævner to eksempler på rammeaftaler, hvor SKI efterfølgende har strammet skruen:

“Vægtningen af underkriterier kan justeres … du bestemmer selv, hvilke af de anførte delkriterier, der tillæges betydning” – og “Kriterier kan vægtes efter kundens eget behov”. ‘

Sådan hed det i aftaler for hhv. IT og rengøring. Nu står der i stedet på SKI’s hjemmeside:

“Der må ikke tilføjes eller slettes kriterier … der må ikke ændres i de opstillede procentuelle vægtninger … Der må ikke ændres på prioriteringen af kriterierne.”

Børsen beskæftiger sig i artiklen ikke specifikt med bureauaftalen, men den ringere fleksibilitet, som ændringerne skaber, kan ikke være et plus, når offentlige kunder skal finde et bureau.

Den ringere fleksibilitet kom da også til udtryk, da Fødevarestyrelsen for noget tid siden skulle vælge et bureau til fortsættelsen af Nøglehuls-kampagnen. Selvom der var tale om et mindre budget, blev samtlige 25 bureauer på bureaulisten inviteret til at komme med et oplæg.

Eneste alternativ var at vælge et bureau direkte – og det skulle i så fald ske på et grundlag, der er er fastlåst på forhånd – desuagtet at bureauernes opgaver er svært sammenlignelige fra gang til gang.  

Sune Troels Poulsen, lektor i konkurrenceret ved Københavns Universitet, siger til Børsen:

“Man skal gennemføre et ny udbud, hvis ændringerne er væsentlige. Og det er formentlig en væsentlig ændring at låse tildelingskriterne fast og burde føre til, at der gennemføres et nyt udbud.”

Sune Troels Poulsen siger derudover til avisen:

“SKI gør nogle ting, som ingen griber ind over for, selv om vi er mange, der finder dem stang-ulovlige. Men så længe ingen anlægger en klagesag, sker der ingenting”.