SKI-koks rammer 26 bureauer

Peter Engholm
25@mail.dk

26 bureauer slap igennem nåleøjet og blev godkendt på rammeaftale for visuel kommunikation og identitet. Nu er aftalen blevet annulleret, og hele området skal udbydes på ny.

Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har ikke haft en heldig hånd med det store udbud om tryk, kommunikation og web: Først annullerede Konkurrencestyrelsen, på grund af en klage, 5 ud af 9 delaftaler i udbudet. Det nulstillede og forsinkede processen, men i april sidste år faldt de sidste af delaftalerne på plads.

Det nåede at holde et års tid – for nu har Klagenævnet for Udbud annulleret 2 af delaftalerne, fordi nævnet finder, at SKI har har tildelt ordrerne i strid med EU’s udbudsdirektiv.

SKI har i ingen af tilfældene været enig i afgørelsen, men lige meget har det hjulpet – aftalerne er annulleret, og dermed er sorteper blevet kastet i hovedet på 26 bureauer inden for visuel kommunikation og design – samt 11 leverandører inden for tryk og efterbehandling, ikke at forglemme.

Begge aftaler skal nu i genudbud. Det forventes offentliggjort i juli/august, og de nye aftaler vil efter planen træde i kraft til efteråret.

I Børsen i dag rettes en heftig kritik af SKI, og professor Sune Troels Poulsen fra Københavns Universitet mener, at det virker som om SKI er “mere fokuseret på at få omsætning i butikken end på at overholde reglerne.”

I en meddelelse sendt til Bureaubiz skriver SKIs adm. direktør Søren Jakobsen bl.a.:

“Overslagsmæssigt står SKI for en tredjedel af det offentliges udbudsvolumen, og i den betragtning er der ikke mange klagesager mod SKI. Ingen må dog være i tvivl om, at vi tager klagesagerne særdeles alvorligt, og at vi beklager dybt, at vores kunder og leverandører herved ulejliges unødigt”.

 Desuagtet at SKI ikke er enig med afgørelserne, så har man ikke desto mindre rettet ind efter kendelsen. Søren Jakobsen udtaler:

“Vi har allerede i eksisterende aftaler, igangværende og kommende udbud ændret vores udbudsmateriale på de områder, der er omfattet af Klagenævnets kendelse – ligesom vi har igangsat initiativer, der skal kvalitetssikre vores interne procedurer yderligere.”

De øvrige 7 – af i alt 9 – delaftaler inden for Tryk, kommunikation og web kan fortsat anvendes, understreger SKI. Faktisk i en sådan grad, at disse aftaler, der ellers stod til at udløbe 31. januar 2011, alle er blevet forlænget med 12 måneder. Delaftalerne omfatter bl.a. reklamebureau-ydelser, PR- og kommunikationsydelser, mediaformidling og websites.

Visuel kommunikation og identitet


Bureauer, der har fået deres aftale annulleret:

 • Advice
 • Advice Digital
 • Boje & Mobeck
 • Bording
 • Bysted
 • Cadpeople
 • Cimo
 • Cool Gray
 • Datagraf AS
 • Designgrafik
 • enteneller as
 • Formidabel
 • Goodmorning Technology
 • GP‐Tryk
 • Hjort & Mikkelsen (Konsortium)
 • Manipulation.as
 • Operate
 • Phoenix Design Aid (Konsortium)
 • PrinfoDenmark (konsortium)
 • Rosendahls – Schultz Grafisk 
 • Rumfang
 • Synergi
 • TBWA
 • TGS Group (Konsortium)
 • TSM
 • Wegame