SKI opsiger sine aftaler

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

Som følge af en udtalelse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har SKI opsagt 16 rammeaftaler. Og aftalerne inden for bl.a. reklame, kommunikation og design bliver næppe genudbudt.

Statens og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) har fået kritik for sine rammeaftaler, har fået ny (konstitueret) direktør – og får nu også en nyt paradigme. Og det får betydning for op mod 100 bureauer.

Det sker efter, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har gransket – og kritiseret – en rammeaftale om ingeniørydelser, hvor kunderne havde frit valg mellem “direkte tildeling”, altså hvor én leverandør på listen bliver valgt, og et såkaldt mini-udbud, hvor konkurrencen genåbnes mellem et mindre antal leverandører fra listen.

Intet problem med direkte tildeling og mini-udbud, men kriterierne for de to tildelingsformer skal være klart belyst, og der må ikke være frit valg.

Og frit valg har der bl.a. været på rammeaftalerne for Tryk, kommunikation og websites samt for Design og tryk. Disse aftaler bliver derfor sagt op inden for kort tid, og “genudbud er ikke planlagt” – som SKI formulerer det.

Delaftalerne omfatter bl.a. reklamebureau-ydelser, PR- og kommunikationsydelser, websites, mediaformidling og visuel identitet.

SKIs konstituerede direktør, Signe Lynggaard Madsen, siger til Bureaubiz:

“At der ikke er planlagt genudbud på disse aftaler skyldes, at Statens Indkøb netop har lavet indkøbsaftaler for de statslige indkøbere, og vores aftaler har alt overvejende bestået af disse kunder. Derfor har SKI og Statens Indkøb – med ønsket om forenklinger – besluttet at lægge disse aftaler ét sted. Det mindsker også belastningen for leverandørerne.”