Skilsmisse mellem Propaganda og McCann var dyr – for McCann

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Morten Ingemann har en utaknemmelig opgave som adm. dir. Han skal fortælle den gode historie om McCann Copenhagen i dag, men han skal aflevere et regnskab med en historie om en dyr skilsmisse.

Skilsmissen mellem Propaganda og McCann i slutningen af 2008 fremkaldte en udbredt undren. Den vil ikke blive mindre nu, hvor McCann’s regnskab kommer på gaden, fordi det er mildt sagt elendigt med årets hidtil største underskud i reklamebranchen.

Hvad der først og fremmest fremkaldte undren var, at McCann accepterede en aftale, hvor Frederik Preisler kunne forlade bureauet med en række nøglemedarbejdere og kunder – samt markedsføre sit nye bureau under navnet Mensch men med det samme markante reklamekoncept, som Propaganda McCann havde anvendt.

Hertil kom så, at Bjørn Stene efter under et år som landechef for McCann Worldgroup kunne følge efter og tilslutte sig Frederik Preisler i Mensch.

Konspirationsteorier har været fremført – bl.a. næret af Hanne Schmidt’s dramatiske afgang.

Konspirationsteorierne er blevet klart afvist af Bjørn Stene – men vil nok få yderligere næring efter regnskabet for McCann Worldgroup.

Mensch kom ud som en glimrende forretning i år et, mens McCann stod med et hul i jorden.

Det beviser bare ikke, at der har været en konspiration. Og havde der været det, må man antage. at McCann havde sat advokaterne i arbejde.

Til gengæld må man sige, at Bjørn Stene og Frederik Preisler har været en hel del bedre til at indgå en aftale end McCann. Nok kan man tale om, at der kom en finanskrise ind over, og at McCann blev fusioneret med det underskudsgivende Momentum, men det ændrer ikke på, at McCann.cheferne har accepteret en aftale, hvor de sad tilbage med nogle problematiske aktiviteter.

I øvrigt skal det bemærkes, at aftalen rummer en betaling for de kunder, som Mensch tog med sig, og at denne betaling indgår i regnskabet.

Skilsmissen førte til etablering af tre bureauer: McCann Worldgroup, Mensch og Kommunikationsbureauet København.

Sidstnævnte er der endnu ikke regnskab for, og det kommer først engang til efteråret. Det ændrer dog næppe meget i de overordnede tal. Sune Bang, Tobias Rosenberg og Olof Stenström stiftede bureauet og de melder om god drift – men de havde kun nogle enkelte kunder med sig fra Propaganda McCann.

Regnskabet for McCann rummer både resterne af Propaganda McCann og Momentum Öresund, og det er mildt sat elendigt.

Bruttoavancen er mere end halveret og på bundlinjen står et minus på 13,7 mio. kr.

Herover for står, at Mensch kom ud af året med et overskud på 3,7 mio. kr.

Ikke et sjovt regnskab for adm. dir. Morten Ingemann at aflevere som sit første. Men for ham er det et spørgsmål om at adskille historien fra nutiden/fremtiden.

“Der er lavet en række aftaler, før jeg tiltrådte. Jeg har ikke noget med dem at gøre og kan derfor heller ikke kommentere på dem,” siger Morten Ingemann og fortsætter:

“Men jeg kendte til konditionerne forinden, og min opgave har været at bygge McCann Copenhagen fra det udgangspunkt, og her er vores situation heldigvis helt anderledes positiv end tallene i regnskabet for 2009.”

Morten Ingemann fortæller videre, at der er fuld opbakning fra hovedkontoret i London – både til de initiativer han har taget og til bureauets fremtid.

“Der er stor tillid til vores evner til at bygge en ny forretning op, drive den og skabe et stort nyt og profitabelt McCann Worldgroup,” siger Morten Ingemann.

Han lægger dog ikke skjul på, at 2009 har været et svært år, hvor de vanskelige markedsvilkår har nødvendiggjort en oprydning og tilskæring af bureauet. Selv når man lægger McCann og Mensch sammen er der tale om et markant fald i bruttoavance på 25 pct – næsten 12 mio. kr.

Morten Ingemann har valgt at gå konsekvent til værks – ikke kun i forhold til at skære ned – også i forhold til at sætte et nyt hold, og i dag er der kun tre tilbage af det oprindelige Propaganda/McCann/Momentum hold.

Situationen er i dag, at der er ca. 20 medarbejdere og at driften er positiv.

“De to første kvartaler har været gode. Jeg vil afholde mig fra at forsøge at forudsige resten af året, men vores situation er dog, at vi har fået en række nye kunder, og det tager lidt tid, før de er oppe på den store klinge. Men det er ved at ske,” siger Morten Ingemann og fortsætter:

“Der har været tale om oprydning med den helt store kost, og derfor kan man sige, at vi er et helt ungt bureau. Et gammelt godt navn med en masse nye og gode medarbejdere.”

Nøgletal for McCann Worldgroup

  • Bruttoavance 19,701 mio. kr. -58,3 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 679.345 kr. – 36,7 pct.
  • Lønandel 107 (68)
  • Resultat af primær drift -13,725 mio. kr. -2909,9 pct.

Nøgletal for Mensch

  • Bruttoavance 15,922 mio. kr
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,592 mio. kr.
  • Lønandel 46
  • Resultat af primær drift +3,671 mio. kr.