Skilsmisse mellem Propaganda og McCann

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Men vil fortsat dele kunder. Fem partnere bliver til det nye Propaganda og resten af bureauet bliver til et nyt vækstorienteret McCann World Group.

I parforhold taler man nogle gange om lykkelige skilsmisser, hvor parterne er enige om at gå fra hinanden i god ro og orden. Sådan ser folkene bag Propaganda McCann selv situationen.

Ja, Propaganda og McCann skal skilles, men planen er at have et tæt samarbejde.

Når der står “planen”, hænger det sammen med, at alle detaljer endnu ikke er faldet på plads og blækket sat på de endelige kontrakter. Men planen er så langt, at medarbejdere og kunder er blevet informeret, og derfor fortæller man nu også historien offentligt.

Fakta er:

Fem partnere – Frederik Preisler, Espen Sørensen, Peter Dinesen, Lars Hancke og Christina Tønnesen – stifter et nyt bureau, der skal videreføre Propaganda-kulturen. Det betyder bl.a., at bureauet vil være 100 pct. partner-ejet. Navnet forventes at blive Propaganda.

Frederik Preisler og Espen Sørensen vil i første omgang varetage den daglige ledelse.

Tre partnere – Sune Bang, Tobias Rosenberg og Oluf Stenstrøm – har valgt at bryde helt ud og stifte et nyt bureau.

Tilbage blandt partnerne er Hanne Schmidt og Bjørn Stene.

Hanne Schmidt bliver en del af det nye McCann Copenhagen lige som ca. halvdelen af medarbejderne, mens Bjørn Stene bliver landechef og CEO for McCann’s forretninger og får til opgave at opbygge McCann World Group i Danmark. Der er tale om en vækst-strategi, så Bjørn Stene har fået en pose penge til at købe op med henblik på at etablere en struktur, der samler en række forskellige kompetencer.

‘Det er da på tide, at McCann slår ind på den vej’ vil en og anden kritisk indstillet person nok tænke, og sandt er det da også, at andre internationale bureauer allerede gør det samme, og at McCann reelt tidligere har været en større gruppe – men altså ikke en, der holdt. Det var bl.a. derfor, at McCann og Propaganda blev slået sammen.

Nu skal der så investeres igen, og første opgave for Bjørn Stene er at etablere en ny ledelse for McCann Copenhagen, som bliver navnet på hovedbureauet i den nye struktur.

Momentum Øresund indgår ikke i den danske McCann World Group, men hører under McCann i Stockholm – og er derfor ikke med i konstruktionen. I hvert fald ikke på nuværende tidspunkt.

Det nye Propaganda og McCann Copenhagen vil komme til at arbejde tæt sammen, idet hver enkelt kunde vil få sammensat et team, der kan bestå af folk fra begge bureauer, og som udgangspunkt vil være de samme, som hidtil har serviceret kunden.

“Men det er klart, at de to bureauer efterhånden vil udvikle hver sin profil, og at kunderne på sigt vil placere sig, hvor de føler sig bedst til rette”, siger Frederik Preisler.

Skal man identificere hvorfor Propaganda og McCann skilles, så handler det om internationale ambitioner.

“Vi har jo reelt haft diskussionen i årevis. McCann har nogle visioner om størrelse og vækst og et helt legitimt ønske om at følge en international strategi, de har succes med i resten af verden. Set fra hovedkontoret i London er det svært at se, hvorfor den strategi ikke skulle kunne implementeres i Danmark.

Derfor måtte vi til sidst diskutere, hvordan man kunne løse op for den interessekonflikt. Og både Espen, Frederik og jeg konstaterede, at en opsplitning var eneste vej frem. At tilgodese begge interesser inden for samme bureau var ikke muligt. Men samtidig synes vi, det var vigtigt at skabe en konstruktion, der varetager både kunder og medarbejderes interesser”, siger Bjørn Stene.