SKI’s bureauaftale ligner et flop

Peter Engholm
peter@bureaubiz.dk

SKI har på små to år omsat for over 350 mio. kr. inden for Tryk, Kommunikation og Web. Men kun ca. 10 pct. vedrører reklamebureaulisten.

Oplysninger, som Bureaubiz har samlet sammen, får SKI’s (Statens og Kommunernes Indkøbsservice) bureauaftale til at ligne et flop med en samlet omsætning, der ikke står mål med den indsats, som i alt har involveret 111 bureauer.

Samlet består rammeaftalen for Tryk, Kommunikation og Web af syv delaftaler, hvor Reklamebureau-ydelser er én af dem. Aftalen kom først i gang i april sidste år, fordi dele af udbuddet måtte gå om.

Den officielle status på projektet lyder således:

“SKI´s kunder har taget godt imod aftalerne inden for Tryk, Kommunikation og Websites mv., der trådte i kraft pr. 1. april 2009. Omsætningen i 2009 beløb sig til ca. 165 mio. kr. Seneste opgørelse på baggrund af indberetningerne fra leverandørerne for indeværende år viser, at anvendelsen af aftalerne i 2010 forventes at beløbe sig til ca. 200 mio. kr.,” oplyser direktør Niels Frederiksen, SKI.

SKI’s rammeaftale har således omsat 365 mio. kr. på syv kvartaler, altså små to år. En relativt stor kage, men reklamebureauerne har ikke fået noget stort stykke af den.

Bureaubiz ville gerne have haft tal for omsætningen på bureauaftalen, men det har SKI afvist af fortrolighedshensyn.

Så når Bureaubiz kan nævne en omsætning på Reklamebureau-ydelser på 30-40 mio. kr., så skyldes det ikke hjælp fra SKI, men et kendskab til både opgaver og bureauer. Bureaubiz har samlet forskellige tal sammen og regnestykket peger på, at Reklamebureau-ydelserne de første 12 måneder med SKI omsatte i omegnen af 20 mio. kr. De seneste 9 måneder har generet lidt mindre, men altså også på kortere tid.

Således har reklamebureauerne fået ca. 10 pct. af Rammeaftalens omsætning. Det skal bemærkes, at der er tale om omsætning – bureauindtjeningen er således endnu mindre.

Det skal ses i forhold til, at 111 bureauer i sin tid deltog om at komme med på deltaftalen om Reklamebureauydelser. 25 bureauer og konsortier blev valgt ud til at kunne tilbyde deres ydelser på landsplan, og har herefter yderligere skullet konkurrere om de opgaver, der blev udbudt.

Ifølge Bureaubiz’ oplysninger er det ca. halvdelen af bureauerne, der har fået opgaver i løbet af delaftalen indtil videre – og med stor indbyrdes forskel på udbyttet. Det er relativt få bureauer, der repræsenterer den klart største del af omsætningen.

Overordnet set er reklamebureauernes brancheforening, DRRB, da heller ikke imponeret. Bureau-ydelser og andre rådgivningsopgaver ligger – i modsætning til f.eks. specifikke tryksager – ikke ligefor hos SKI:

“Det er en skuffende omsætning, der er blevet genereret over SKI. Men det er imidlertid ikke så overraskende, for det beviser, at det offentlige baserer sine indkøb på relations- og vidensopbygning sammen med bureauer, frem for at køre det over SKI. Der blev slået et stort brød op, og bureauerne har brugt enorme mængder ressourcer på at deltage, men kun de allerfærreste har fået et nævneværdigt resultat ud af det,” siger Jan Olsen, formand for DRRB.

De ca. 20 mio. kr. årligt i omsætning til reklamebureauerne via SKI kan sammenlignes med det budget, Mensch vandt tidligere på måneden for Landbrug & Fødevarer.

Og mere budget: Da SKI i sin tid lagde op til rammeaftalen for Tryk, Kommunikation og Web, var det med en forventning om 200 mio. kr. i omsætning i 2009, stigende til 500 mio. kr. i 2011. Det bliver svært at nå, selv om SKI ser gode takter.

Overordnet set – for hele rammeaftaleområdet Tryk, Kommunikation og Websites mv. – vil SKI gerne oplyse, at 2010 indledningsvist havde svært ved at nå de forventede 200 mio. kr.:

“Estimatet efter 1. kvartal viste oprindeligt, at omsætningen ikke ville nå dette niveau, men de seneste to kvartaler har kunderne i stigende grad anvendt aftalerne til opgaver inden for rammeaftalens område. Disse takter fortsætter i indeværende kvartal, og det er glædeligt, at kunderne finder det attraktivt og relevant at anvende SKI´s aftaler på området og udnytter aftalens prismekanismer, bl.a. med miniudbud og forpligtende indkøb til opnå størst mulige indkøbsgevinster,” siger direktør Niels Frederiksen, SKI.