SKIs ledelse stopper

Peter Engholm
25@mail.dk

Uro om Statens og Kommunernes Indkøbsservice – og intern uenighed om løsningerne – gør, at SKI skiller sig af med sine to direktører.

Direktionen i Statens og Kommunernes Indkøbs Service (SKI) fratræder.

Det sker efter længere tids kritik af SKIs måde at håndtere sine udbud og rammeaftaler på, hvilket også bureaubranchen har kunnet bidrage med.

Udbud er blevet til gen-udbud p.g.a. klager, og selv bureauer, der er blevet valgt til at komme på SKIs liste til offentlige indkøbere, har undret sig over udvælgelsesprocessen – og hvor deres ellers så kompetente konkurrenter var henne, for de var i al fald ikke på listen.

Senest har Bureaubiz kunnet konstatere, at SKIs rammeaftale for reklamebureau-ydelser ligner et flop, fordi hele 25 bureauer er blevet udvalgt – og i små to år har skullet dyste om tilsammen ca. 20 mio. kr. årligt i diverse miniudbud.

Samtidig kunne Fødevarestyrelsen konstatere, at et SKI-udbud ikke er meget mindre krævende end et EU-udbud, og at styrelsen skulle give samtlige 25 bureauer buddet, selv om styrelsen havde foretrukket at tale med færre.

For nylig annullerede SKI sin rammeaftale for managementkonsulent-ydelser og satte det i gen-udbud, fordi aftalen ikke formåede at “smidiggøre samhandlen mellem det offentlige og private”. Det har ikke – på nuværende tidspunkt – givet SKI anledning til også at kigge på rammeaftalen for kommunikation og web, herunder en lang række bureau-ydelser.

Nu fratræder Søren Jakobsen så – med virkning fra i dag – som adm. direktør for SKI. Det andet direktionsmedlem, direktør Niels Frederiksen fratræder i løbet af 2011, når han har sikret kontinuiteten i den daglige drift af SKI, indtil en ny ledelse er på plads.

Bestyrelsesformand i SKI, Jørgen Clausen, konstaterer i en pressemeddelelse, at SKI er lykkedes fint med at få sat besparelser på offentlige indkøb på dagsordnen. Men manglende ro og enighed har trukket i en anden retning:

“Vi må desværre også konstatere, at der i den seneste tid har været uro omkring SKI, og at bestyrelse og direktion ikke har kunnet finde en fælles løsning på de aktuelle udfordringer. Derfor har bestyrelsen valgt at igangsætte et hurtigt skift i topledelsen, for at få bragt virksomheden sikkert videre,”, siger bestyrelsesformand Jørgen Clausen.

Den ny ledelse skal videreudvikle fundamentet for effektivisering af offentligt indkøb via SKI. Det offentliges anvendelse af SKI´s rammeaftaler gav i 2003 en omsætning på 4 mia. kr., og i 2009 var omsætningen på 13 mia. kr. Det er sket – understreger SKI – på baggrund af en vellykket implementering af den strategi, som blev udarbejdet, da Søren Jakobsen tiltrådte i 2002.

Før da var Søren Jakobsen i en årrække annoncedirektør i De Berlingske Dagblade.

Som konstitueret adm. direktør tiltræder Signe Lynggaard Madsen. Signe Lynggaard Madsen kommer fra et job som kontorchef i Finansministeriet, hvor hun har været ansat siden 2000. I 2006-2007 var hun som kontorchef for Statens Indkøb ansvarlig for at opbygge og implementere det statslige indkøbsprogram, og senest har hun bl.a. været ansvarlig for udbudspolitik, indkøbspolitik og konkurrenceudsættelse som kontorchef i Center for Effektivisering og Digitalisering. Signe Lynggaard Madsen er medlem af Udbudsrådet.

Aktuelt har Signe Lynggaard Madsen arbejdet med regeringens konkurrenceudspil til Vækstforum, herunder forslag om nemmere udbud.

Signe Lynggaard Madsen er 36 år og er uddannet cand. scient. pol.