Slutspurt om bureauers bonus

Peter Engholm
25@mail.dk

”Årets gyseligste udbud” gik forud for kampagnen for Det nye tv-signal. Nu kan flere bonusser sikre en happy ending for bureauerne bag kampagnen, men det bliver svært.

Hvis du ønsker det godt for Advice og Metaphor, så svar ja og spil vidende, hvis TNS Gallup ringer dig op og spørger, om du ved, hvordan du fortsat kan se tv efter lukningen af det analoge signal.

Bureauerne bliver nemlig belønnet med en million i bonus, hvis 98 pct. af de berørte husstande har tilstrækkelig kendskab til “Det nye tv-signal” – og dermed om kampagnen, som de tre bureauer har skabt, vitterligt har virket.

Det offentlige udbud bag kampagnen om slukningen af det analoge tv-signal blev mødt med stor kritik – bl.a. var udbudsbetingelserne uden større forståelse for bureauernes arbejde, mente DRRB-direktør Bjørn Karsholt dengang og kaldte udbudet for “årets gyseligste”.

Men der er godbidder til de valgte bureauer. Børsen MedieMarked omtaler i dag honorarmodellen for kampagnen: Der aflønnes efter oplysningsgrad. Tre målinger afgør, om målene – som bureauerne selv har været med til at sætte – bliver nået, og om det fulde honorar udbetales. Overgås disse forventninger, vanker der bonusser. Første mål blev mere end indfriet, og der blev udbetalt en halv million. Ved andet mål overperformede bureauerne i rigelig grad, men glippede på et enkelt punkt – og dermed glippede bonussen også.

Finalen – også i bonusforstand – består af en måling efter det analoge sluk den 1. november. Man er et stykke fra bonusmålet, men sekretariatschef for kampagnen, Henrik Vejlgaard fra Advice, er ifølge Børsen fortrøstningsfuld.

Medieforsker Preben Sepstrup finder aflønningen alternativ og sofistikeret, set fra det offentliges side, men er ikke i tvivl om, at man fremover vil se lignende kampagnekontrakter.

Også mediabureauet Maxus står bag kampagnen for Det nye tv-signal. Man stillede op sammen med Advice og Metaphor som et konsortium i forbindelse med udbudet, men Maxus er ikke en del af sekretariatet – og dermed bonusordningen – men honoreres i stedet på mere traditionel vis, som underleverandør.