Små netværksbureauer er en god forretning

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Små netværksbureauer fylder ikke meget i branchen målt på bruttoavance – men de er bedre til at tjene penge end de fleste på markedet.

To tidligere TBWA direktører, Tom Olsen og Lennart Fenger, har startet et lille nyt bureau under navnet Entry, der skal være et netværksbureau. Thomas Torp og Nicolai Berthelsen gik i sommer i luften med et set-up, de kaldte for et partnerskab.

Dermed sigtede de til en model, der ligner netværks-tilgangen.

Tankesættet er ikke nyt – og det er bestemt heller ikke dårligt. Kigger man på fire netværks-orienterede bureauer i den årlige Bureaurapport fra Bureaubiz og supplerer med et femte – Jangaard Mark & Ko – så fylder de måske ikke meget ud af en samlet bruttoavance på 5 mia. kr. for hele branchen.

Men deres indtjening er absolut i top.

De fem bureauer havde til sammen en estimeret bruttoavance på 23,8 mio. kr. – men de kan reelt være en del større, idet netværket ofte optræder som eksternt varekøb, som ikke kan aflæses i regnskaberne, da ingen af dem offentliggør deres omsætning.

Til gengæld bliver de rigtig interessante, når man kigger på bundlinjen. De tjente til sammen 7,4 mio. kr. på den primære drift, og det giver en overskudsgrad på imponerende 31,3.

I øvrigt har bureauerne udviklet sig væsentligt mere positivt end branchen. Bruttoavancen steg med 16,7 pct., mens bundlinjen steg med 25 pct. De tilsvarende tal for de 221 bureauer ialt i rapporten er en vækst i bruttoavance på 1,9 pct. og et fald på bundlinjen på 11,3 pct.

Ud over Jangaard Mark & Ko er der tale om De Allierede (der nu er solgt til Wibroe, Duckert & Partners), Networkcommunication, Brandstifter og Marginal.

Mens De Allierede i 2013 stod for årets højeste overskudsgrad, så var det Marginal, der tog den position i 2012, og i år har bureauet kunnet glæde sig over en AAA-rating fra Bisnode Credit, som er Nordens største udbyder af kredit- og forretningsinformation.

Ud over at være et netværksorienteret bureau så fremhæver bureauets ejer, Ole Aakjær, at man søger at være meget tæt på kunderne.

“I flere sammenhænge fungerer vi nærmest som ‘den eksterne marketingchef’. Vi har indgående kendskab til kundernes udfordringer, og vi deler deres mål. Vi håndterer alle de mange forskelligartede markedsføringsopgaver, som vores kunder står med,” siger Ole Aakjær og fortsætter:

“Aftalerne med kunderne er resultatbaserede, og vi har både ansvar og handlefrihed til at træffe beslutninger på vegne af vores kunder. Den samarbejdsform bringer os meget tæt på vores kunder, og det er en meget vigtig årsag til, at vi er i stand til at fastholde samarbejdet med vores kunder i meget lange perioder.”

5 netværksbureauer

 • Bruttoavance 23,8 mio. kr. +16,7 pct.
 • Resultat af primær drift +7,443 mio. kr. + 25 pct.
 • Overskudsgrad 31,3 (29,2)

221 bureauer – uafhængig af bureautype

 • Bruttoavance 5,045 mia. kr. +1,9 pct.
 • Resultat af primær drift +402,083 mio. kr. -11,3 pct.
 • Overskudsgrad 8,0 (9,2)


Bureaubiz’ årlige rapport rummer en lang række nøgletal for 221 bureauer fordelt på 6 forskellige bureautyper:

 • 109 reklamebureauer5
 • 3 digitale bureauer
 • 31 PR-bureauer
 • 6 dialogbureauer
 • 16 designbureauer
 • 6 mediabureau-grupper. Desuden er der nøgletal for 13 datterbureauer under de 6 grupper.

Der er tale om en trykt rapport, der koster 1895 kr. ex moms. Ønsker man ekstra eksemplarer kan man få op til 5 ekstra for en samlet merpris på 500 kr.
Rapporten kan bestilles ved at maile til Finn Graversen på fg@kabelmail.dk