Snyderi beskyldninger endte som en storm i et glas vand

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Mediabureauerne er enige om at værne om troværdigheden og derfor traf de på et ekstraordinært møde beslutning om at – fortsætte arbejdet med at revidere de etiske regler.

Alle har hørt rygterne – om at mediabureauerne anvender rabataftaler, hvor de snyder kunderne – men ingen kender noget til dem.

Og der blev ikke fremlagt sager, der kunne underbygge rygterne, da mediabureau-udvalget under DRRB i går holdt et ekstraordinært møde om beskyldningerne.

Det fortæller DRRBs adm. dir. Bjørn Karsholt.

Det var Dansk Annoncørforenings adm. dir., Otto B. Christiansen, der satte sagen i gang med udsendelsen af et brev til medlemmerne. Brevet var dog meget afdæmpet, mens tonen blev strammet en del i et interview med Markedsføring.

Her lagde OMGs nordiske chef, Peter Gottfredsen yderligere ved til bålet ved at bekræfte, at rygterne havde noget på sig, udtrykke tilfredshed med Dansk Annoncørforenings initiativ og understrege, at ingen i OMG indgår aftaler, der snyder kunderne.

Men oven på mediabureau-udvalgets ekstraordinære møde i går ligner det hele altså en storm i et glas vand – eller i hvert fald blot nogle løse rygter uden noget særligt konkret.

Udvalget tog nogle beslutninger, fordi man er enige om, at man ikke kan have aftaler, der kan anfægte bureauernes troværdighed, men initiativerne lægger yderligere til oplevelsen af, at det hele har været en storm i et glas vand.

Grundlæggende kan man sige, at udvalget har besluttet at fortsætte det arbejde, der blev sat i gang allerede i sidste del af 2010 med henblik på at revidere de allerede eksisterende etiske retningslinjer.

“Retningslinjerne rummer faktisk allerede bestemmelser omkring nogen af de rabatformer, der diskuteres, men de kan godt være mere præcise, og det er i den forbindelse, at man bl.a. begyndte en diskussion om en certificeringsordning,” siger Bjørn Karsholt.

Man har så nu besluttet at sætte en deadline på, hvornår arbejdet skal være færdigt. Det har ligget stille i nogle måneder på grund af årsaftale-forhandlingerne, men nu skal det være færdigt inden sommer.

Samtidig har man besluttet at supplere en certificeringsordning med nogle kontrol-foranstaltninger, samt at definere hvilke konsekvenser, det skal have, hvis nogen forbryder sig mod retningslinjerne.

Og som det sidste har man besluttet at søge en dialog med Dansk Annoncørforening og mediernes organisationer om deres accept af retningslinjer og certificering, når man er færdig med arbejdet.