Solid vækst i mindre PR-bureau

Zandra Damsgaard
zandra@bureaubiz.dk

Det går godt i PR-branchen, og Publico har netop fremlagt sit 16. årsregnskab med overskud og den største omsætning i bureauets historie.

PR-bureauet Publico viser gode takter i sit netop aflagte årsregnskab.

Hvor bureauet i det forgangne år præsterede et overskud på forholdsvis beskedne 243.000 kr., spilles der med musklerne i regnskabet for det forgangne år.

Her høstede Publico et overskud på 1,072 mio. kr. efter en omsætningsvækst på 24 pct. – den største omsætning i bureauets historie.

Publicos bruttoavance steg i det forskudte regnskabsår 2016/2017 med små 65 pct. og landede dermed på 9,648 mio. kr.

16 overskud i træk
Driftsresultatet skal endda ses i lyset af, at Publico ved regnskabsårets afslutning har hensat 338.000 kr., som skal udbetales som bonus til bureauets 16 medarbejdere.

Stifter og adm. direktør Uffe Lyngaae erklærer sig da også meget tilfreds med årsregnskabet, der er bureauets 16. i træk med sorte tal på bundlinjen.

”Vi har præsteret kraftig vækst og solid indtjening på et konkurrencepræget konsulentmarked for PR og kommunikation, samtidig med at vi har investeret i digital kompetenceudvikling,” lyder det i ledelsesberetningen.

20 plus 20 i 2020
Her understreges, at PR-branchen generelt og Publico specifikt har gode kår for tiden, og det afspejler naturligvis forventningerne til fremtiden:

”Med en fornuftig økonomi, en stærk ordrebeholdning, mange nye kunder, flere markante nyansættelser og en betydelig markedsmæssig medvind forventer vi i 2017-18 at øge såvel nettoomsætning som bruttoresultat og driftsresultatet i forhold til 2016-17.”

Bureauet har desuden en målsætning om at omsætte for 20 mio. kr. og beskæftige mindst 20 medarbejdere i 2020.

Nøgletal for 2016/2017 (i parentes 2015/2016)
Nettoomsætning: 14,629 mio. kr. (11,837)
Bruttoavance: 9,648 mio. kr. (5,862)
Driftsresultat: 1,448 mio. kr. (309.000 kr.)
Årets resultat: 1,072 mio. kr. (243.000 kr.)