Solidt regnskab fra Raffinaderiet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Flot vækst på bundlinjen – og en forsigtig optimisme for fremtiden.

2008 blev et solidt år for Raffinaderiet, der kunne notere pæn vækst i både bruttoavance og bundlinje.

Der er ikke nogen enkeltstående forklaring.

“Vores faste kunder har været solide hele året og dertil kommer en række nye kunder”, fortæller adm. dir. Mette Hegelund.

Men hvad så med 2009?

Mette Hegelund giver udtryk for en forsigtig optimisme – med alle de forbehold man er nødt til at tage i tider som disse.

“Indtil videre ser det fornuftigt ud med et fint opgaveflow. Men som for alle andre i branchen er det svært at spå om fremtiden”, siger Mette Hegelund.

Nøgletal for Raffinaderiet

  • Bruttoavance 10,262 mio. kr. +26,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 932.909 kr. +4 pct.
  • Lønandel 61 (60)
  • Resultat af primær drift 2,381 mio. kr. +35 pct.