”Som ung svor jeg, at jeg aldrig skulle arbejde i min fars bureau”

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Først blev Louise Lyhne-Iversen civilingeniør og forsker. Men interessen for kommunikation voksede, og nu skal hun lede en ny medical-enhed i Lyhne+Company.

Lyhne+Company har etableret en ny forretningsenhed, der skal fokusere på medical og biotek. Bureauet er mest kendt inden for detailhandel, så det er noget af et spring, men man har fundet den rette kompetence til at lede initiativet:

Louise Lyhne-Iversen.

Og nej – navnet er ikke en tilfældighed. Louise Lyhne-Iversen er datter af Søren Lyhne, der gik på pension for halvandet år siden og nu fungerer som bestyrelsesformand.

Er det et stort spring for bureauet, så er det også et stort spring for hende.

“Som ung svor jeg, at jeg aldrig skulle arbejde i min fars bureau,” siger Louise Lyhne-Iversen.

Som sagt så gjort. Hun fik en uddannelse som civilingeniør i kemi og kemiteknik med henblik på at blive forsker.

“Jeg ønskede at arbejde med at forbedre livskvalitet hos mennesker,” siger Louise Lyhne-Iversen.

Det blev dog til en rejse, hvor hun bevægede sig væk fra den mere ensomme forsker til mere projekt-arbejde, og i sidste instans var hun hos Nycomed, hvor hun blev en del af projektgrupper, hvor også marketing var repræsenteret.

“Det førte til, at jeg blev mere og mere interesseret i kommunikations- og lancerings-delen af medical og biotek,” siger Louise Lyhne-Iversen.

Hun bilder sig selvsagt ikke ind, at hun bare kan begynde at lave marketing-løsninger, og det er heller ikke ideen med hendes ansættelse og den nye enhed.

“Jeg ved, at man hos mange forskere og i industrien er skeptisk over for bureauers evne til at forstå komplicerede processer og teknologier, og derfor søger de samarbejde med nogen, der kan dette,” siger Louise Lyhne-Iversen og fortsætter:

“Min opgave er at være bindeleddet mellem de marketingkyndige på bureauet og eksperterne i medical-industrien. Jeg har forudsætningerne for at forstå processerne og på den baggrund tilrettelægge briefen til bureauet.”

Det koncept ligner i øvrigt et nyt bureau, der blev stiftet for et par uger siden. Her gik fire seniorfolk sammen, og de rummede netop både marketing- og medical-ekspertise.

Lyhne+Companys adm. dir., Kim Thines, der i øvrigt også har erfaring fra medical-branchen vil indgå i teamet bag den nye enhed, og selvom det er en dialog med hendes far, der har formet ideen, så har hans pensionering betydet noget for beslutningen om at gå ind i projektet.

“Min far har jo iagttaget, hvordan jeg bevægede mig mere og mere i retning af marketing og kommunikation, og det har været med til at forme ideen. Men jeg ønsker ikke at være fars datter på jobbet, og derfor har det haft betydning, at han ikke mere færdes i det daglige på bureauet. Det er mine kompetencer, der skal drive projektet,” siger Louise Lyhne-Iversen.

Så er hun i øvrigt også begyndt at uddanne sig inden for marketing.

“Jeg er begyndt på en EBA og tager også nogle fag i strategi. Det er lige så komplekst som alt andet, så det er ikke noget, der kommer af sig selv,” siger Louise Lyhne-Iversen