Specialforretninger for tobak skal forbydes at reklamere på internettet

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Reklameafgiften fylder meget i debatten men reelt er der en række andre forslag, som kan få betydning for branchen. Det aktualiserer behovet for politisk arbejde.

Måske er det ikke den store ting – at man vil forbyde salgssteder, der har specialiseret sig i salg af piber, pibetobak og cigarer, at reklamere på internettet.

På den anden side kan man argumentere, at når lovgiverne bruger tid på den slags initiativer, så siger det noget om, hvad bureaubranchen og markedsføringsverdenen er oppe mod. Og aktualiserer begrundelsen for, at DRRB med ansættelsen af Tine Aurvig-Huggenberger søgte en ny direktør med indsigt i den politiske verden.

Der kan findes mange og store forskelle mellem forskellige bureautyper, men DRRBs bestyrelse har valgt at søge den overligger, der hedder, at foreningen skal fungere som en effektiv lobby-organisation, der arbejder for den ramme, bureauerne har at arbejde under.

Lige nu har reklameskatten trukket det meste opmærksomhed, men reelt ligger der seks andre forslag, som på forskellig vis kan påvirke bureaubranchen – herunder  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der ønsker at forbyde reklamer på internettet for salgssteder, der har specialiseret i salg af piber, pibetobak og cigarer.

Samme ministerium har også et forslag vedrørende regler om markedsføring af sundhedsydelser.

Herudover er der forslag om:

  • Ændring af ophavsretsloven (en forlængelse af beskyttelsestiden fra 50 til 70 år)
  • En arbejdsgruppe skal komme med forslag til en forenkling af klagesystemet vedr. udbud
  • Udvidelse af Forbrugerombudsmandens kompetencer

DRRB har ikke nødvendigvis indvendinger eller mange bemærkninger til alle dele, og der kan også være ting, som foreningen bakker op.

“Men det her viser, hvor hårdt underlagt denne branche er politisk regulering. og det er en regulering med potentielt store konsekvenser, der kan gå ud over bundlinjen,” siger Tine Aurvig-Huggenberger og fortsætter:

“Derfor er det en opgave at få branchen til at stå tydeligere over for politikerne, så de bliver mere bevidste om, hvad den rent faktisk bidrager med af værdiskabelse for samfundet.”

Trods tobaksforslagets lidenhed har hun ikke spor svært ved at argumentere mod det.

“Beskyttelseshensynet overstiger langt faren. Desuden er det et område, der allerede er meget stærkt reguleret. Men politikerne har ikke forbudt tobak, og når det er lovligt at producere og sælge det, så må det også være lovligt med en eller anden grad af markedsføring,” siger Tine Aurvig-Huggenberger.