Specialisering var gavnlig for digitalt bureau

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Fynsk bureau har opnået økonomisk fremgang ved at fokusere meget på intranet via Sitecore. For Adapt kostede en flytning på bundlinjen.

Forleden kunne Magnetix prale med et rekordresultat – bl.a. opnået ved at turde vælge fra – som f.eks. arbejde med Intranet.

Fynske Oxygen har også opnået succes ved at fokusere – men i modsætning til Magnetix har man valgt at fokusere netop på intranet.

“Vi har valgt at satse meget på en niche, der hedder intranet via Sitecore, og det har givet pote. Vores regnskab havde ikke set lige så godt ud uden. Samtidig har det givet anledning til en produktudvikling, så vi kommer til at stå endnu stærkere på området,” siger adm. dir. Thomas Haubjerg Mortensen.

Ud over satsningen på intranet har bureauet vundet nogle offentlige udbud, og har store aktiviteter i forsyningsbranchen.

For et andet digitalt bureau, Adapt, blev året mindre prangende. Godt nok voksede bureauet som planlagt, men bundlinjen fulgte ikke med. Det skyldes først og fremmest store omkostninger til en flytning.

Et nøgletal som bruttoavance pr. medarbejder er dog også gået den forkerte vej – men heldigvis er gennemsnitslønnen samtidig faldet.

Det skyldes, at der er kommet flere medarbejdere uden en tilsvarende vækst i aktiviteten. Ud over et element af tilfældigheder i timingen omkring ansættelser, så hænger det først og fremmest sammen med, at bureauet har trukket flere opgaver ind i huset, som tidligere blev lagt uden for.

Nøgletal for Oxygen

  • Bruttoavance 10,0 mio. kr. +37 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 833.333 kr. + 2,7 pct.
  • Lønandel 65,9 (66,8)
  • Resultat af primær drift 1,256 mio. kr. +38,5 pct.

    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Nøgletal for Adapt

  • Bruttoavance 15,446 mio. kr. +10,3 pct.
  • Bruttoavancen pr. medarbejder 735.524 kr.
  • Lønandel 68,4 (71,4)
  • Resultat af primær drift +1,031 mio. kr. -10,8 pct.