Sponsorveteran skal bygge ny enhed i Mindshare. Baseret på data

Finn Graversen,
journalist

Katja Moesgaard tiltræder på mandag som direktør for en forretningsenhed, der skal rådgive rettighedshavere og brands om at bruge data til at skabe en stærkere kommerciel model.

Katja Moesgaard har en årelang erfaring i at arbejde med kommercielle platforme og sponsorater fra både bureau og rettighedshavere, og det er således en af branchens markante personer, som det er lykkedes for Mindshare at rekruttere som direktør for opbygningen af en ny forretningsenhed.

Det kommer til at ske under navnet Brandr, og overskriften handler om datadrevet aktivering. Forretningsenheden henvender sig både til rettighedshavere bredt og til brands, og ambitionen er kort sagt at bringe sponsorater og brand aktivering ind i det 21. århundrede.

“Pointen er, at man i dag har brug for helt andre midler end de traditionelle sponsorværktøjer for at opnå kommerciel succes. I en tid hvor 3. parts data bliver mere og mere uinteressante, besidder content- og rettigheds-havere en enorm værdi i kraft af deres fans. Det er er 1. parts data fra aktive og engagerede brugere. Men der er ikke mange rettighedshavere, der har sat anvendelsen i system, og derfor er der et stort forretningsmæssigt potentiale,” siger adm. dir. Martin O. Rasmussen, Mindshare, og fortsætter:

“Men for at udnytte det, skal man have lagt en datastrategi. Man skal have opsamlet data, sikret permission, så man overholder lovgivningen og struktureret de mange data på den rigtige måde. Næste skridt er så at gøre dem relevante for et brand. Derfor handler det ikke kun om rettighedshaverne. Det handler også om at styrke det kommercielle samarbejde mellem dem og relevante brands.”

Katja Moesgaard er ikke ubekendt med GroupM, idet hun i en årrække drev sponsorbureauet MEC Access. I 2011 skiftede hun dog til et job som adm. dir. for den kommercielle del af DBU (det daværende DBU A/S). Her arbejdede hun netop med at udvikle den kommercielle platform bl.a. gennem en systematisering af data frem til 2018, hvor hun skiftede til et job som COO hos Parken Sport & Entertainment – ligeledes med fokus på data som motor for kommerciel vækst samt udvikling af en stærk strategisk medieplatform.

Desuden står hun i spidsen for Copenhagen 2021 WorldPride og EuroGames.

Brandr er allerede etableret i Norge, hvor det også er sket i regi af Mindshare. Men selvom det er Mindshare, der står for enheden, så bliver det samtidig en GroupM-kompetence.

“Den rådgivning, som Katja skal arbejde med, kræver jo, at man kan sætte en række forskellige kompetencer i spil, og dem har vi forskellige steder i huset. Katja skal opbygge et team med fokus på rådgivning, og hun kommer i den sammenhæng til at trække på de kompetencer, som er relevante og som GroupM rummer. Derfor bliver der i høj grad tale om opbygningen af en kompetence, som bliver et aktiv for hele GroupM,” siger Martin O. Rasmussen.

Hertil kommer mulighederne i, at WPP på globalt niveau rummer et selskab, som under navnet Two Circles arbejder med datadrevet fan og og brand aktivering. Brandr og Two Circles kan således samarbejde og trække på hinandens kompetencer for på den måde at levere endnu bedre ydelser og løsninger til content- og rettighedshavere i Norden.

Katja Moesgaard tiltræder i sit nye job på mandag.