Stærk fremgang hos Hill & Knowlton

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Pr-firmaet præsterede en overskudsgrad på 25 i 2007 og tjente over 5 mio. kr.

På netmediet Kforum kan man læse en artikel om, at pr-branchen har klaret sig dårligere i 2007 som følge af bl.a. højere lønninger og for lav indtjening pr. opgave.

Men man har ikke taget Hill & Knowlton med i analysen. Og godt det samme for det havde forstyrret konklusionen. Pr-firmaet (der tidligere også hed ABC) kom ud af 2007 med markant fremgang på både toppen og bundlinien. Faktisk steg indtjeningen procentuelt meget mere end bruttoavancen, og det lykkedes at opnå en overskudsgrad på hele 25,3 mod 20,4 året før.

“Vi har siden, vi blev en del af Hill & Knowlton i 2005 gennemgået en professionalisering og internationalisering af vores organisation, som har gjort virksomheden gearet til vækst. Afgørende for resultatet har også været, at vi har haft tilgang af en række danske og internationale kunder, og at budgetterne generelt bliver større og større”, siger adm. dir. Jens F. Kofoed og nævner, at bureauet fremhæves i moderselskabet WPPs årsrapport for 2007 som en af de Hill & Knowlton afdelinger i verden, der har gjort det bedst.

Fremgangen i honoraromsætningen har været bredt funderet inden for Hill & Knowltons forskellige branchespecialer: Medicin og healthcare, fødevare og ernæring, livsstil samt finans og business to business. Kun inden for IT og teknologi var der i 2007 status quo.

Nøgletal for Hill & Knowlton

  • Bruttoavance 20,636 mio. kr. (+20,5 pct.)
  • Bruttoavance pr. medarb. 897.261 kr. (+4,8 pct.)
  • Lønandel 57,9 (61,3)
  • Resultat af primær drift 5,218 mio. kr. (+49,5 pct.)