Stærkt regnskab fra Hello Group. Men det kunne have været bedre.

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Ledelsen var flere gange i det seneste regnskabsår involveret i salgsforhandlinger, og det fjernede noget fokus – og dermed noget indtjening.

Mere end en fordobling af overskuddet til næsten 10 mio. kr. burde kunne gøre de fleste adm. dir. og bureauejere rimeligt tilfredse.

Hello Groups adm. dir. Jakob Langemark er da heller ikke på nogen måde utilfreds. Alligevel lyder det, at det kunne have været endnu bedre.

“Principielt er bureauet ikke til salg, men vi fik nogle henvendelser, som gjorde, at vi et par gange var igennem due dilligence processer. Det fjernede fokus hos ledelsen, og er årsagen til at vi ikke nåede det budgetterede mål, som var lidt højere end de knap 10 mio. kr. vi nåede”, siger Jakob Langemark.

Men uanset det kunne have været bedre, så er det dog et ganske stærkt regnskab, Hello Group har afleveret for regnskabsåret frem til 30. juni.

Ud over markant vækst på både toppen og bunden, så ligger nøgletallene også i den gode ende for bureaubranchen. Godt nok ligger gennemsnitslønnen en smule under gennemsnittet – men når det gælder lønandel og bruttoavance pr. ansat så ligger de bedre til end gennemsnittet. Og en overskudsgrad omkring de 20 kan helt sikkert også trække lidt misundelige blikke.

Siden 30. juni er verden dog kommet til at se ganske anderledes ud, men Jakob Langemark er fortrøstningsfuld.

“Godt nok er der en afmatning, men for et bureau som vores er der også gigantiske muligheder, hvis vi udviser den rette ledelse”, siger Jakob Langemark.

Forventningerne til indeværende år er dog ikke skruet op. Mellem status quo og lille vækst på bruttoavancen og et mindre fald i overskud.

“Vi har haft en så markant vækst, at vi har været nødt til at investere i flere stabsfunktioner og infrastruktur. Det kommer til at koste lidt på bundlinjen”, siger Jakob Langemark.

Nøgletal for Hello Group

  • Bruttoavance 46,023 mio. kr. +90,5 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 920.460 kr. +3 pct.
  • Lønandel 54 (58)
  • Resultat af primær drift 9,469 mio. kr. +143 pct.

    (Sammenligningstallene for forrige år er en sammenlægning af Hello Group og Hello Web, der blev fusioneret i løbet af året.)