Af Finn Graversen fg@kabelmail.dk

Vertica i Aarhus tog et ordentlig hop, og samtidig endte næsten halvdelen af væksten på bundlinjen, der således blev fordoblet.

Regnskabet er overbevisende. Det digitale bureau Vertica voksede med næsten 13 mio. kr. i seneste regnskabsår.

Men søger man en forklaring, så rummer den ikke umiddelbart noget nyt og epokegørende, for adm. dir. Jeppe Hansen taler om, at man har holdt et stabilt fokus på sin kerneforretning og på at være en så god arbejdsplads, at medarbejderne bliver.

Det gælder om at levere høj kvalitet og indfri forventningen med kunderne, men også i høj grad om at fastholde medarbejdere og dermed undgå at miste viden. Det gælder om at have plads til et godt balanceret arbejdsliv, hvor det er sjovt og innovativt at gå på arbejde. Hertil kommer gode muligheder for masser af uddannelse og vidensdeling.

Og så er det, man på den anden side kan sige, at i en tid, hvor der sker så meget nyt og så mange forandringer, så kan det måske godt være lidt epokegørende, at holde fast i sin strategi og i sine medarbejdere.

Kigger man på de senere år, så har Verticas økonomiske udvikling været mere stabil. Man skal tilbage til 2010-12, hvor bureauet rykkede markant.

Så hvad er det, der har gjort, at man i 2015/16 igen rykkede voldsomt?

Jeppe Hansen fremhæver bl.a., at man oven på det seneste ryk var optaget af at konsolidere.

“Men hertil kommer, at vi forrige år involverede os i nogle udviklings-projekter, hvor vi selv var kunden. Det var spændende og lærerigt – men det slugte nok også lidt rigeligt med tid. I det seneste år har vi så skærpet fokus på vores kerneforretning,” siger Jeppe Hansen.

Bedst til e-handel

Vertica har en klar mission: man vil være de bedste til e-handel.

“Det betyder, at alt hvad vi laver handler om e-handel. Det gjaldt også de projekter, hvor vi var vores egen kunde. Men når jeg taler om at vi er blevet lidt mere fokuserede på vores kerneforretning, så betyder det, at vores innovation er knyttet tættere til hverdagen og de projekter, vi arbejder med for kunderne,” siger Jeppe Hansen og fortsætter:

“Vi er hele tiden optaget af innovation, der kan løfte e-handel til det næste niveau. Vi har f.eks. i det seneste år investeret i Product Information Management og online optimering. Lige som man hele tiden arbejder på at optimere den fysiske butik for at skabe omsætning, så gør man det samme i en online-butik, og det er noget vi fokuserer meget på.”

Ud over den markante vækst, så udmærker regnskabet sig desuden ved, at 6 af de 13 mio. kr., som bureauet blev større, er endt på bundlinjen. Det er en flot andel, og bl.a. et resultat af det stabile fokus og den stabile medarbejder-skare.

“Vi har en meget lav omsætning af medarbejdere, og det er godt for at kunne skalere forretningen. Men samtidig arbejder vi også med at sikre en forventnings-afstemning, så vi kan leve op til det vi lover kunderne og undgå usunde projekter,” siger Jeppe Hansen.

Nøgletal for Vertica

  • Bruttoavance 63,7 mio. kr. +25,1 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1,027 mio. kr. +17,1 pct.
  • Lønandel 60,9 (67,5)
  • Resultat af primær drift +12,135 mio. kr. +91,3 pct.
    Bruttoavancen er estimeret af Bureaubiz

Kommentarer

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig Bureaubiz’ ugentlige brief om bureauer, reklamefolk og marketing - og kom bedre rundt om branchen hver dag.

Tilmeld nyhedsbrev
En del af Creative Club