Stabil udvikling i Cosmographic. Undtagen Merlin

Finn Graversen
fg@kabelmail.dk

Uden tabet på Merlin havde alle tal været på niveau med året før. Bureauet har tunet sig til 2009 ved at skære ned allerede i slutningen af 2008.

“En meget lang sommer venter bureauerne”, skrev Bureaubiz for nylig. Og det er faktisk lige nøjagtig sådan adm. dir. Ulrik Wulf, Cosmographic på Fyn ser situationen.

“Vi erkendte allerede tilbage i oktober, at det ville blive hårde tider, og derfor skar vi lidt til med det samme – dels gennem enkelte afskedigelser og dels ved naturlig afgang. Vi har desuden budgetteret med et lidt mindre overskud, og bedømt på udviklingen i første del af året, så holder det fint. Vi har overskud som forventet”, siger Ulrik Wulf og fortsætter:

“Men lige nu er jeg mest nervøs ved, hvor lang sommeren bliver. Der er tegn på, at den allerede så småt er ved at begynde, og bliver den længere end normalt, kan det føre til et mindre overskud end budgetteret”.

Bureauet kom ud af 2008 med et fald i overskuddet på 40 pct., men det skyldes et tab på 1,8 mio. kr. på islandsk ejede Merlin, der gik ned. Ellers havde alle tallene vist stor stabilitet.

“Vi har taget skraldet med det samme, og det kan vi lige så godt gøre, når vi har råd. Specielt også i lyset af de tider, vi er i nu”, siger Ulrik Wulf.

På et andet område, har der dog været turbulens. Justeringerne sidst på året har ført til, at personaleomkostningerne er steget, mens medarbejdertallet er faldet. Den gennemsnitlige personaleomkostning er således steget markant.

Til gengæld er bruttoavancen pr. medarbejder også steget markant.

Nøgletal for Cosmographic

  • Bruttoavance 20,839 mio. kr. +3,9 pct.
  • Bruttoavance pr. medarbejder 1.096.789 kr. +9,4 pct.
  • Lønandel 48 (46)
  • Resultat af primær drift 2,766 mio. kr. -40,2 pct.